SvD 16/3: Oppositionen måste opponera, tillsammans

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

 

måndags lämnade regeringen besked om att försvaret tillförs ytterligare 500 miljoner kronor redan i vårbudgeten, detta efter uppgörelse med moderaterna, kristdemokraterna och centern. Försvaret är sedan flera år tillbaka kraftigt underfinansierat och det är positivt att de partier som varit ytterst ansvariga för försvarets kris nu nyktrar till och tillför mer pengar. Dock är det alldeles för litet i förhållande till de resurser Försvarsmakten behöver för att på ett adekvat sätt utföra sitt uppdrag. Allianspartierna, i synnerhet Centerpartiet och Liberalerna, måste nu svälja sin stolthet och lägga en gemensam budget, för rikets säkerhets skull.

Att försvarets problem skulle vara lösta med värnplikt och 500 miljoner kronor extra i anslag är en mycket farlig illusion. Överbefälhavaren hävdade nyligen att han behöver ytterligare 6,5 miljarder kronor för att kunna uppfylla 2015 års försvarsbeslut. Med försvarets underskott och det förvärrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöregionen i beaktande är värnplikt och en halv miljard bokstavligen en droppe i havet. Bara att öka en värnpliktskull med tusen inkallade kommer att kosta 650 miljoner kronor, enligt Försvarsministern.

Försvaret behöver kraftigt ökade anslag för att kunna skaffa ordentlig materiel och erbjuda bättre villkor som kan locka och behålla anställda. Målet måste vara att kunna värna svensk territoriell integritet och svenska intressen internationellt. Det innefattar att ha förmåga att samtidigt som försvaret av landet upprätthålls hemma också kunna visa solidaritet med våra allierade genom att bidra till internationella insatser och hålla de handelsflöden som vår ekonomi är beroende av öppna.

Det långsiktiga målet är att verka för nedtrappning i närområdet. Det kan dock enbart ske från en svensk styrkeposition. Väger man in Sveriges geografiska position som är central i Natos försvar av Baltikum och vårt beroende av öppna handelsflöden kommer vi att behöva köpa in och underhålla dyr materiel som kräver utbildad personal. Det rör sig om nya ubåtar, ytstridsfartyg och fler Gripenplan än de 60 av nyare modell som nu är beställda, men även en rad andra vapensystem som i vissa fall börjar bli för gamla eller helt enkelt för få till antalet. Försvaret kommer därmed att på sikt behöva mer än 2 procent av BNP i anslag.

Att samtliga allianspartier numera förespråkar Natomedlemskap och i olika grad mer pengar till försvaret bådar gott för vår framtida säkerhetspolitik. Men orden måste följas upp av handling. Att som Centerpartiet förorda inträde i Nato utan att vara beredd att nå upp det informella kravet om att lägga minst 2 procent på försvaret vittnar om en oansvarig och illa genomtänkt politik. Partiet bör ansluta sig till den gemensamma linjen om att på sikt nå 2 procent av BNP. Men att ens nå centerns mål om 1,3 procent av BNP till försvaret kommer att kräva tuffa politiska prioriteringar och det redan i dag.

Försvarsminister Hultqvist meddelade vid Folk & Försvars rikskonferens i Sälen att han inte kommer att delta i ”sifferbingo om försvarsanslagen”. Därmed gjorde han tydligt att han och finansminister Andersson måste bort för att försvaret ska få den förstärkning som behövs.

Att klaga på ett underfinansierat försvar och sedan inte vara beredd att göra det som krävs är inte trovärdigt. En förstärkning med ett antal miljarder kronor ligger i linje med vad samtliga allianspartier förordar och skulle med stor sannolikhet få stöd av en majoritet i riksdagen redan i vår. Det är hög tid att de borgerliga partierna börjar agera opposition och röstar igenom en gemensam budget som tar ansvar för Sveriges säkerhet.

HUGO SELLING är ordförande i Fria moderata studentförbundet.

https://www.svd.se/forsvarsbudgeten-oppositionen-maste-opponera-tillsammans/om/sakerhetsradet