SvD 19/10 ”M måste våga gå hårdare fram med liberaliseringar”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Moderaterna måste vara det parti som alltid står upp för lägre skatter och inta en ledande position för valfrihet och mot statlig klåfingrighet. När Ulf Kristersson lovat att M åter ska bli ett parti som försvarar företagande och företagare måste detta gälla alla områden, skriver Alexander Fritz Englund och Sten Storgärds, Fria Moderata Studentförbundet.

Artikeln går att läsa här

 

Mycket har hänt i Moderaterna under de senaste veckorna och ett omfattande politiskt reformarbete kulminerade i helgen under partiets arbetsstämma i Örebro. Det som tidigare varit frihetens och framtidens parti vars paroll var ”Moderaterna – att lita på” tycks under de senaste åren ha glömt vilka man är. Vandringen utan kompass ledde till partiets djupa kris och det är nu bra att partiets nya ledning återtagit den ideologiska kompassen och rör sig tillbaka mot valfrihet och skattesänkningar. Men man måste våga gå längre än vad man hittills uttryckt.

Först och främst måste Moderaterna vara det parti som alltid står upp för lägre skatter. Det finns flera skäl för detta. Det svenska skattetrycket hör till de högsta i världen och gäller för både hög- och låginkomsttagare. En av världens högsta marginalskatter försämrar inte bara Sveriges attraktionskraft för högkvalificerad arbetskraft utan bedöms av forskning innebära en förlust för staten. När det inte är lönsamt att arbeta fler timmar gör folk helt enkelt inte det, med följden att produktiviteten går ner och att hela samhället blir fattigare. Då räcker det inte med en brasklapp om att sänkningar av marginalskatten bara får ske så länge det inte leder till ökade klyftor som stämman behandlade.

Socialdemokraterna går nu fram med förslag på “satsningar” betalade av samma skattebetalare som man försöker locka till valurnorna. Då måste Moderaterna visa att familjers ekonomiska situation och frihet stärks genom lägre skatter och inte genom högre bidrag.

Moderaterna måste också inta en ledande position för valfrihet och mot statlig klåfingrighet i välfärden. När vänstern kritiserar företagare som levererar högkvalitativ vård och utbildning måste borgerligheten bjuda aktivt motstånd. Regeringen och vänstern är inför nästa års val de aktörer i svensk politik som på riktigt vill lägga ner välfärd genom att stänga vinstdrivande skolor och sjukhus eftertraktade av kunderna. Förlusterna i den offentligt ägda välfärden däremot betalas av skattebetalarna och är snarare den driftsform som borde kritiseras.

När Ulf Kristersson har lovat att Moderaterna återigen ska bli ett parti som försvarar företagande och företagarna måste detta gälla alla områden.

Arbetsstämman var tydlig med att flera marknader i Sverige är i stort behov av liberaliseringar. När människor som aldrig kommer klara av att leverera ett värde motsvarande svenska kollektivavtal kommer till Sverige behöver dagens stela arbetsmarknad förändras. Höga ingångslöner behöver sänkas och rörligheten på arbetsmarknaden öka genom en reformerad arbetsrätt. Även svensk bostadsmarknad är i stort behov av reformer. Marknadshyror är förvisso inget Alexanderhugg, men är alltjämt ett steg på vägen mot en mer välfungerande bostadsmarknad.

Sverige står högkonjunktur till trots inför betydande utmaningar och vägen framåt är varken Socialdemokraternas nya ekonomiska vänsterpolitik eller Sverigedemokraternas folkhemsvurmande. Bara genom en liberalkonservativ politik som aktivt flyttar makten från staten till medborgarna med marknadsliberalism och individen i fokus kan Sverige stå fortsatt starkt. Vi uppmanar därför nu Moderaterna att gå till handling och visa att de senaste veckorna har varit mer än blott inlägg i debatten på en stämma.

Alexander Fritz Englund

viceordförande, Fria Moderata Studentförbundet

Sten Storgärds

viceordförande, Fria Moderata Studentförbundet