FMSF: Lägg ned public service

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Statliga medier är i dag skattedopade, semi-kommersiella aktörer, inte värnare av det smala och tråkiga som inte går att producera på annat sätt.

Vårt parti bör ta klivet fullt ut och bestämma sig för ett avskaffande av public service så snart som möjligt, skriver Adam Danieli och Sten Storgärds i Expressen (Länk!)

Myten att man genom statlig media ska kunna skapa opartisk journalistik eller ett bredare utbud har spruckit. Sedan radion kom till Sverige har det svenska folket tvingats betala för sådan verksamhet som i takt med nya mediers framväxt blivit allt mer irrelevant. Den senaste reformen av systemet, införandet av en public service-skatt som ersättning för den tidigare frivilliga avgiften, är troligtvis ett förlegat systems sista dödsryckningar och ett bevis på hur allt fler ledsnat på projektet.

Det är därför positivt att Moderaterna gått ut med att partiet vill se ett reformerat system för public service. De skattefinansierade mediakanalerna SR, SVT och UR ska få minskade anslag och bli delvis reklamfinansierade, är det moderata förslaget, men inte förrän efter år 2026. Detta är otvivelaktigen ett steg framåt från partiets tidigare helt passiviserade acceptanslinje, men Moderaterna väjer ändå för grundproblemet. Staten ska inte äga medier. En halvmesyr med förändrade anslag räcker inte. Partiet måste våga göra upp med public service, och bestämma sig för att systemet hör hemma i historien.

Skattedopas med tio miljarder
Systemet med skattefinansierad public service dras med en rad kroniska problem. Staten spenderar knappt tio miljarder kronor årligen på en marknad där fria företagare redan konkurrerar stenhårt. När tidningar kämpar mot tidningsdöden och söker nya sätt att nå sina kunder försäkras public service fortlevnad genom skatt. I konkurrensen med kommersiella aktörer framstår detta som alltmer provocerande, och public service motverkar genom sin marknadsdominans pluralism och kommersiella aktörer.

Vidare är materialet som de offentliga kanalerna producerar eller köper in i allt högre grad kommersiellt. Detta långt ifrån det syfte som ofta förs fram som public service existensberättigande. De flesta svenskar kan dra sig till minnes åtminstone enstaka program som både kunnat gå på SVT och reklamfinansierade kanaler, helt i strid med idén om att det skattefinansierade ska vara icke-kommersiellt. Tv-serien ”Playa del Sol” gick först i två säsonger på SVT, för att nu återkomma med en tredje på Kanal 5. Är det längre någon skillnad mellan kanalerna?

Långt mer än bara tv och radio
Public service har även utökat sin verksamhet till allt fler plattformar, och utöver sändare av vanlig radio och tv är de nu podcastproducent, streamingtjänst och nättidning. Detta trots att dessa marknader knappast saknat en mångfald av fristående aktörer. Statliga medier är i dag skattedopade, semi-kommersiella aktörer, inte värnare av det smala och tråkiga som inte går att producera på annat sätt.

Under lång tid har det rått en kvävande enighet om offentligfinansierad medias förtjänster i Sverige. Det är positivt att M vill bryta enigheten och i stället genomföra reformer. Vad som föreslås är dock alldeles för blygsamt för ett parti som verkligen vill se ett samhälle där statens inflytande minskar och mångfalden ökar. Moderata väljare väntar sig tydliga besked, och nöjer sig inte med löften om justeringar under näst-nästa mandatperiod. Moderaterna bör ta klivet fullt ut och bestämma sig för ett avskaffande av public service så snart som möjligt.

Av Adam Danieli
Viceordförande, Fria Moderata Studentförbundet

Sten Storgärds
Förbundssekreterare, Fria Moderata Studentförbundet