Vice ordförande Hall skriver i UNT om slöseriet med skattemedel

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Slöseri är inte en fråga om ideologi

Vissa debattörer tycks tro att borgerliga politiker skulle vara mer försiktiga med skattemedel än socialdemokratiska politiker. Det är naivt, skriver Henrik Hall.

I ljuset av de senaste skandalerna med Tillväxtverket, Stiftelsen för strategisk forskning och Annie Lööfs näringsdepartement har en naiv syn hos borgerliga debattörer dykt upp.

Den går i grunden ut på att borgerliga politiker skulle vara mer försiktiga med skattemedel än socialdemokratiska. Detta eftersom det i den liberala och konservativa ideologin ligger en övertygelse om att skattepengar i första hand tillhör medborgarna och att staten endast på nåder kan beskatta folket, medan socialisten menar att pengarna i första hand tillhör staten som på nåder låter medborgarna behålla en del av kakan.
Den uppdelningen är falsk. Ansvar för medborgarnas pengar är inte en fråga om ideologi, det handlar om maktens korrumperande verkan.
Det ska sägas att liberala studier i ideologi fokuserar på hur skatteuttaget ska göras så litet som möjligt eftersom skatter i sig ses som något dåligt, medan socialister närmast ser höga skatter som ett mål. Den sista skillnaden mellan de politiska blocken i Sverige är att de borgerliga generellt sett vill ha ett lägre skatteuttag än det rödgröna.
Men ett högt skatteuttag är inte samma sak som att vilja slösa med skattemedel, eller en tro att skattemedel inte tillhör folket. Visst finns det flagranta exempel på socialdemokratiskt slöseri, men sett till antal regeringsår vore något annat underligt.

Den enda högt uppsatte politikern som uttalat ord som närmar sig det nyliberala credot ”Skatt är stöld” var socialdemokraten Gustaf Möller som sa att ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Varför inte Lööf, som kallats nyliberal, säger något liknande kan man spekulera kring. Med risk för att låta nostalgisk kan man tänka sig att det på den tiden fanns ett tydligare folkligt uppdrag.
Politiker hade inte gett upp sin egen makt till en suddig församling i Bryssel. Statsapparaten de skötte var av betydligt mindre omfång. Möjligen bidrog detta till att bättre hushålla med resurserna.

Henrik Hall
vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet
UNT 23/8 2012