You are currently viewing SVD 1 april: Dags för en svensk storkoaliton

SVD 1 april: Dags för en svensk storkoaliton

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

April, april!

Fria Moderata Studentförbundet anser att det är en borgerlig oppositions yttersta plikt att alltid verka för att socialdemokratiska regeringar avgår. Vad Sverige behöver är en stark och handlingskraftig högerregering som kan leverera reformer för sänkt skatt, stärkt försvar och ökad frihet. Det största hotet mot detta är Socialdemokraterna och Stefan Löfvens regering.

När företrädare för Moderata Samlingspartiet och Moderata Ungdomsförbundet förespråkade Decemberöverenskommelsen anklagades Fria Moderata Studentförbundet på grund av sitt aktiva motstånd för att spela Sverigedemokraterna i händerna. Lyckligtvis har debatten tillnyktrat – och vi ser med tillförsikt fram mot en valrörelse med en mer självsäker borgerlighet.

Den senaste mandatperioden har i bästa fall inneburit fyra förlorade år för borgerligheten. Vi är glada att det fyra år långa aprilskämtet Decemberöverenskommelsen äntligen över och att Ulf Kristersson har deklarerat att man från alliansens sida ”inte tänker acceptera en sådan här mandatperiod till”.

Vi kommer alltid att hålla ett vakande öga på borgerliga politiker och ställa de som överger sina principer till svars.
debatt 1 april