You are currently viewing Per Mittag-Leffler ny förbundssekreterare

Per Mittag-Leffler ny förbundssekreterare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Fria Moderata Studentförbundets presidium har i samråd med ordföranderådet beslutat att anställa Per Mittag-Leffler till förbundssekreterare. Per har mångårig erfarenhet i förbundet som tidigare viceordförande 2020-2021 och vice ordförande för FMS Stockholm.

Han har tidigare studerat statistik och nationalekonomi vid Stockholms Universitet och arbetat vid sidan av studierna för Svenskt Näringsliv som föreläsare. Han har ett extra stort intresse för frågor som rör penningpolitik, marknadsekonomi och pension. 

Per kommer vara en del i förbundets ledning och ha ansvar för struktur och organisation i allmänhet och särskilt för administration och ekonomi. Han tillträder 23 augusti på heltid och kommer finnas tillgänglig för både förbundets och föreningarnas verksamhet.

Kontaktuppgifter: [email protected]
tel: 070-679 99 05