You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2020-06-08

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet.

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 6 juni Representantskap där inval av nytt presidium skedde. På grund av rådande pandemi hölls representantskapet digitalt.

John Norell ek.master vid Stockholms universitet, under föregående verksamhetsår viceordförande i förbundet, valdes till ordförande.

Till viceordföranden valdes:
Martin Bergman (nyval), ek.stud.
Margareta Barabash (nyval), fil.stud.
Amanda Broberg (nyval), fil.stud.
Per Mittag-Leffler (nyval), ek.stud.

På bild (från vänster): Per Mittag-Leffler, Margareta Barabash, John Norell, Amanda Broberg, Martin Bergman. Fotograf: Tom Samuelsson.

Kontakt
Folke Johannesson
Organisationssekreterare
[email protected]

John Norell
Ordförande
[email protected]
tel: 0702269407