You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Pressmeddelande
Stockholm, 2020-06-08

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet.

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 6 juni Representantskap där inval av nytt presidium skedde. På grund av rådande pandemi hölls representantskapet digitalt.

John Norell ek.master vid Stockholms universitet, under föregående verksamhetsår viceordförande i förbundet, valdes till ordförande.

Till viceordföranden valdes:
Martin Bergman (nyval), ek.stud.
Margareta Barabash (nyval), fil.stud.
Amanda Broberg (nyval), fil.stud.
Per Mittag-Leffler (nyval), ek.stud.

På bild (från vänster): Per Mittag-Leffler, Margareta Barabash, John Norell, Amanda Broberg, Martin Bergman. Fotograf: Tom Samuelsson.

Kontakt
Folke Johannesson
Organisationssekreterare
[email protected]

John Norell
Ordförande
[email protected]
tel: 0702269407

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. Björn Holmberg

  Det vore intressant att veta vilka föreningar viceordförandena representerar. Antar ordf. Är från FMS Stockholm. Var själv ordf. där i början av 70-talet.
  Lycka till med tillönskan om fortsatta framgångar.

  1. John Norell

   Tack för din fråga Björn. Per, Margareta, Amanda samt undertecknad är hemmahörande i FMS Stockholm medan Martin är hemmahörande i FMS Göteborg.

   Bästa hälsningar,
   John Norell
   ordförande

Lämna ett svar