FMS och HT: “Intellektuellt ohederligt av S-studenter om studiebidraget”, 21/2

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Intellektuellt ohederligt av S-studenter om studiebidraget”

Publicerad 2014-02-21 17:03
  • Klara Hovstadius,  FMSF, Henrik Lundquist, Högerteknologerna, Studiebidrag, Debatt

    Klara Hovstadius

Regeringen meddelade igår att bidragsdelen i studiemedlet sänks med 300 kronor per studiemånad samtidigt som man höjer lånedelen med 1 300 kronor. Denna nettoökning av studiemedlet med en tusenlapp per månad är ett steg i rätt riktnig för högskoleutbildningens kvalité och incitamentsstruktur.

Det är intellektuellt ohederligt när S-studenters ordförande Talla Alkurdi säger att ”det är stötande att regeringen väljer att skicka notan för sina ofinansierade skattesänkningar till landets studenter”. Sanningen är att svenska studenter har rätt till en kostnadsfri utbildning och möjlighet till flertalet bidrag, däribland studie- och bostadsbidrag. Man ska även komma ihåg att regeringen med dagens förslag väljer att höja lånedelen, som har en otroligt förmånlig ränta på 1,2 procent, med 1300 kr i månaden. Svenska studenter är således väl försörjda av det offentliga i dag och framöver.

För den som inte vill ta högre lån finns andra möjligheter, precis som förut. SSCO rapporterar att 8 av 10 studenter har ett extrajobb. Det är väldigt få utbildningar där man i dagens högskolevärld inte kan lägga en helg eller några kvällar i veckan på att ta ansvar över sitt liv och sina utgifter och arbeta. Extraarbeten för just studenter finns det många företag som erbjuder. Och i ärlighetens namn, att jobba ihop 300 kronor per månad, det vill säga att arbeta ett par timmar i månaden vid sidan av studierna, kan inte ses som ett argument till att man tappar studiefokus.

Man får inte glömma att det finns andra studenter än medianstudenten som jobbar extra vid sidan av studierna. Det finns de som vid sidan av studierna har andra åtaganden som gör studieåren knaprare. För dem som senare i livet bestämmer sig för att studera innebär det nya förslaget, givet det högskattesamhälle vi har, mer frihet att göra det valet.

Förhoppningsvis kommer en höjd lånedel i kombination med en lägre bidragsdel att på sikt leda till en förändrad syn på utbildning. Ett i dag utbrett problem med högre utbildning är att det finns utbildningar som inte leder till jobb. Många studenter som läser dessa utbildningar går efter examen antingen direkt ut i arbetslöshet eller tar jobb som de är överkvalificerade för. Detta i kombination med höga trösklar in på arbetsmarknaden leder till matchningsporoblem och hög ungdomsarbetslöshet. Genom en höjd lånedel ökar medvetenheten att utbildning är en investering och inte en konsumtionsvara som ger rätt till bidrag. Det leder till att fler studenter reflekterar över det värde varje termin har, oavsett om man väljer att studera för bildning eller en framtida arbetslivskarriär.

Studieåren är en fantastisk tid, delvis för att den är begränsad. Den som studerar i Sverige bör reflektera över sin tillvaro och sitt eget ansvar. Vi studenter studerar helt kostnadsfritt hela livet, finansierat av alla de som arbetar, och som grädde på moset får vi både bidrag och lån finansierade i upp till sex års heltidsstudier.

Henrik Lundquist, ordförande Fria Moderata Studentföreningen Stockholm
Klara Hovstadius, ordförande Högerteknologerna