Försvarspolitisk sekreterare och europapolitisk sekreterare utsedda för Fria Moderata Studentförbundet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Stockholm, 2020-07-20

Fria Moderata Studentförbundets presidium har beslutat att till europapolitisk sekreterare utse Theo Herold, ek.kand, och till försvarspolitisk sekreterare utse Ludvig Lundgren, jur.stud.

Sekreterarna kommer att aktivt opinionsbilda för liberala och konservativa värden i politiska frågor som rör deras sakpolitiska områden, och arbeta för ökad diskussion och fördjupad kunskap kring deras politiska områden bland förbundets medlemmar och bland allmänheten. Medan förbundet tidigare haft sekreterare som arbetat med försvarspolitiska frågor är uppdraget som europapolitisk sekreterare nytt i förbundet.

Theo Herold tog vid årsskiftet en kandidatexamen i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit ordförande i både Moderata studenter Uppsala och Allians för kåren i Uppsala, och är medlem i Geijerska studentföreningen. Han har under våren arbetat som Trainee vid Svenskt näringslivs EU-kontor med frågor rörande internationell handel, företagande och Brexit och under sommaren arbetar han som forskningsassistent på forskningsinstitutet Ratio där han analyserar EU:s konkurrenspolitik. Han har tidigare skrivit en rapport för tankesmedjan Timbro om bostadspolitik.

”Jag ser fram emot att gräva djupare i och belysa de politiska beslut som tas på EU-nivå. I en tid där unionen diskuterar minimilöner på EU-nivå, klimattullar och återhämtningsfonder, anser jag att det behövs mera Bastiat och mindre barriärer.” säger Theo Herold.

Ludvig Lundgren studerar juridik vid Uppsala universitet och är styrelseledamot i Geijerska Studentföreningen. Han har nyligen slutfört sin militära grundutbildning inriktning jägarsoldat vid Livregementets husarer/K3. Tidigare har han bland annat varit ordförande för Uppsala studentkår och deltagare på Folk och Försvars utbildning ”Försvars- och säkerhetsakademin”.

”Det känns hedrande att få förtroendet att representera FMSF i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, då både förbundet och det politiska området ligger mig varmt om hjärtat. Jag kommer arbeta aktivt för att FMSF ska vara en nytänkande och ledande röst inom försvars- och säkerhetspolitiken, och strävar mot att engagera många av förbundets medlemmar i det arbetet” säger Ludvig Lundgren.

Pressbild_Theo_Herold
Theo Herold

Ludvig Lundgren FMSF
Ludvig Lundgren