Nytt nummer av Svensk Linje ute!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Tema: En bekväm osanning

I det nya numret av Svensk Linje, organ för Fria Moderata Studentförbundet, ägnas stor uppmärksamhet åt den upptrissade klimatdebatten.

Klimatfrågan har fått stor uppmärksamhet under hösten och vintern, inte minst på grund av den medialt uppmärksammade Stern-rapporten, men även till följd av ett antal dokumentärfilmer, där klimatförändringar utpekas som vår tids största hot.

På temat “En bekväm osanning” bjuder Svensk Linje på klimatperspektiv som sällan får utrymme i den debatt som annars regelmässigt utgår från den apokalyptiska alarmistkörens infallsvinklar.

Bland temaskribenterna märks bland annat:

PM Nilsson, politisk redaktör på Expressen, som argumenterar för varför borgerligheten måste ta tillbaka miljöfrågorna från vänstern.

Kurt Wickman, fil dr i ekonomi och författare, som skriver om bristen på nyansering i diskussionen om klimatförändringarnas orsaker.

Einar Du Rietz, verksam vid CNE Environment, som på olika sätt visar på problemen med miljörörelsens krav på statliga åtgärder.

Mikael Ståldal, styrelseledamot i Miljövänner för Kärnkraft, som visar problemen med kärnkraftsavvecklingen.

Utöver temaartiklarna innehåller numret debattartiklar om bland annat mediekritik, kongressvalet i USA och institutionell konkurrens.

Som vanligt öser Svensk Linje dessutom bomber över dem inom och utanför politiken som därav gjort sig förtjänta.

Läs mer på www.svensklinje.se