Vi är stolta men inte nöjda

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-09-18

– Sverige får i och med gårdagens val ett välbehövligt regeringsskifte. Förväntningarna på en borgerlig regering är höga och den politik som Alliansen presenterat i valmanifest och på andra håll är också i stora delar bra. Det handlar om inkomstskattesänkningar, om sänkta arbetsgivaravgifter och om öppnade gränser för arbetskraftsinvandring. Samtidigt kan och bör politiken bli än bättre. Många goda idéer för mera frihet finns redan bland allianspartierna: centerns konstruktiva syn på arbetsrätten, moderaternas tankar om lägre ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen och kristdemokraternas stridbara kamp mot fastighetsskatten är exempel på konkreta inslag i en än mer frihetlig politik. Nu finns chansen att byta ut inte bara den socialdemokratiska regeringen, utan även det socialdemokratiska problemformuleringsprivilegiet.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke med anledning av valresultatet.

– Väljarna markerade tydligt att den socialdemokratiska samhällsmodellen där bidrag ses som ett fullgott alternativ till arbete har tappat sin attraktionskraft. Den socialdemokratiska makthegemonin har brutits. Nu handlar det om att ta tillfället i akt och göra friheten till ledstjärna för den kommande mandatperioden. Genom att föra en konsekvent frihetlig politik har alliansen en unik möjlighet att i praktiken visa på alternativet till socialdemokratins förmyndarstat, avslutar Franke.