Nytt nummer av Svensk Linje ute. Tema: Israel.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2007-08-15

FMSF: Nytt nummer av Svensk Linje ute. Tema: Israel.

I dagarna utkommer ett nytt nummer av Svensk Linje, organ för Fria Moderata Studentförbundet.

Numrets tema belyser den till synes eviga Mellanösternkonflikten. Konflikten mellan staten Israel och den palestinska myndigheten tycks vara utan ände. Fredsförsök har kommit och gått, men för tillfället synes utsikterna till en hållbar lösning mycket svaga.

Ett flertal skribenter skriver på temat. Gunnar Hökmark, moderat Europaparlamentariker och ordförande i Samfundet Sverige-Israel, beskriver Israels utsatthet och de möjligheter och svårigheter som framtiden bjuder denna Mellanösterns enda demokrati.

Tidigare i sommar inföll 40-årsdagen av Sexdagarskriget, då Israel angrep Egypten i syfte att avvärja en förestående attack. Anders Engström, redaktionsmedlem i Svensk Linje, skildrar i en bred exposé upptakten till kriget.

Beskriver media Mellanösternkonflikten på ett rimligt balanserat sätt? Redaktören för bloggen TT-kritik, Dmitri Vasserman, svarar i sin artikel om medias framställning av de två parterna tydligt nej på frågan. Oriktiga och ofullständiga uppgifter i syfte att framställa Israel i sämre dager är inte ovanligt, anför Vasserman.

Magnus Lindberg, ordförande för Israelgruppen, redogör för den något snåriga israeliska inrikespolitiken. Utöver den traditionella höger-vänster-skalan kan de israeliska partierna skäras på minst tre ytterligare ledder, enligt Lindberg.

I en artikel om den israeliska ekonomins utveckling från en svårt statsdirigerad regleringsekonomi till en blomstrande och dynamisk high-tech-ekonomi framstående inom bland annat IT, bjuder Mickey Levy, medarbetare på portalen israeliskt.com, bland annat på den kuriösa upplysningen att den israeliska exporten av datorprogram storleksmässigt gick förbi landets export av citrusfrukter redan för tjugo år sedan.

Utöver numrets temadel bjuds också debattartiklar och recensioner av aktuella eller i övrigt relevant litteratur.

Bland annat ger Elise Claeson, författare och kolumnist i Svenska Dagbladet, i debattartikeln ”Den nya människan – en svensk utopi” sin syn på socialstatens framryckningar i syfte att skapa en förment modern, frigjord och jämställd svensk idealmänniska, och Patrik Strömer, tidigare viceordförande i FMSF, recenserar Erik Fichtelius biografi över Göran Persson – och känner sig efter läsningen lurad och bestulen på ett helt decenniums samhällsdebatt.

Dessutom skickar Svensk Linje förstås i gammal god ordning bomber i riktning mot dem inom och utom politiken som därav gjort sig särskilt väl förtjänta.