Årets mottagare av Fria Moderata Studentförbundets guldnål utsedd!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Guldnålen är en av Fria Moderata Studentförbundets viktigaste institutioner. Den delas ut till personer som har utfört särskilda uppdrag inom förbundet, alternativt i undantagsfall till den som har gjort förtjänstfulla insatser för förbundets syfte.

Fria Moderata Studentförbundets presidium vill i dag tillkännagiva att årets guldnål kommer att tilldelas Annie Lööf för förtjänstfulla insatser för friheten i Sverige.

Jag skulle säga att av Centerpartiets politik får vi igenom mer än vi fått de senaste mandatperioderna. Det inkluderar Fredrik Reinfeldts regeringar. Till skillnad mot efter valet 2014 när Alliansen släppte fram Stefan Löfven utan motkrav är Centerpartiet beredda att släppa fram honom mot en lång rad centerpartistiska och liberala former.

Jag måste säga att jag är förvånad över slutresultatet. Jag kom att tänka på mina riksdagsmotioner där det ofta hävdades att jag var nyliberal. Jag tror det nu är 2,5 motion som efter detta dokument inte genomförts.

Det skrev den svenske Europaparlamentarikern Fredrick Federley den 11 januari, och presidiet kan inte annat än att hålla med.

Det är svårt att föreställa sig en större insats för frihet och demokrati än att säkerställa dagens regeringsbildning, och förbundet ställer sig till fullo bakom det nyliberala reformskifte som nu sker i Sverige. Vi ser inget annat sätt för Centerpartiet att få fram ett mer frihetligt regeringsprogram.

Guldnålen kommer att delas ut på årets Representantskap på Gimo Herrgård den 10–12 maj.

Du har förintat allt du hävdat vara ont och uppnått allt du hävdat vara gott. Varför ryggar du nu tillbaka i fasa inför åsynen av världen omkring dig?

Den världen är inte resultatet av dina synder, den är resultatet och bilden av dina dygder. Det är ditt moraliska ideal omsatt i verkligheten i sin totala och slutgiltiga fullkomning. Du har kämpat för det, du har drömt om det, du har önskat det, och jag – jag är den som har uppfyllt dina önskningar.