You are currently viewing Sten Storgärds ny förbundssekreterare

Sten Storgärds ny förbundssekreterare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Pressmeddelande

Stockholm 2018-06-13

Fria Moderata Studentförbundets presidium har i samråd med ordföranderådet beslutat att anställa Sten Storgärds som förbundssekreterare.

Sten har en lång bakgrund i FMSF som viceordförande 2016–2018 och ordförande i Geijerska Studentföreningen. Sten kommer från Uppsala och har precis avslutat juristprogrammet där han har fördjupat sig i konstitutionell rätt. Han är även tidvis tjänstgörande soldat i Försvarsmakten.

Sten kommer att vara en del av förbundsledningen och ha ett stort ansvar för stabilitet och struktur i verksamheten i allmänhet och administration och bokföring i synnerhet. I rollen som förbundssekreterare kommer Sten att finnas tillgänglig för både förbundets och föreningarnas verksamhet.

Sten kan kontaktas via [email protected] eller på 073 366 85 85.