“EU-skatt på transaktioner skapar problem”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Replik på SvD Brännpunkt på Göran Färm och Olle Ludvigssons debattartikel

EU-skatt på transaktioner skapar problem

2 oktober 2011 kl 16:45, uppdaterad: 2 oktober 2011 kl 17:05

REPLIK | SKULDKRISEN

Socialdemokraterna Göran Färm och Olle Ludvigsson försöker blanda bort korten rörande EU-kommissionens förslag om en skatt på finansiella transaktioner. I sin debattartikel den 30/9 menar de båda europaparlamentarikerna att en sådan skatt skulle kunna vara en möjlig lösning på många av Europas problem.

Inget kan vara mer fel, en skatt på finansiell skulle knappast vara ett konstruktivt bidrag till försöken att få igång den europeiska ekonomin. Snarare tvärtom, skatten skulle vara ett stort hinder för Europas tillväxt och återhämtning.

Färm och Ludvigsson menar att den nya skatten inte kan jämföras med den svenska skatt på finansiella transaktioner som fanns i slutet av 80-talet. Ett bekvämt sätt att slippa försvara en skatt som medförde att 90 procent av finanshandeln flyttade utomlands. Samtidigt så ökade de prissvängningar som dagens förespråkare hävdar kommer dämpas vid införandet av en transaktionsskatt.

Man behöver dock inte jämföra den nya skatten med tidigare exempel för att det ska stå klart att en europeisk transaktionsskatt är en synnerligen dålig idé. Det räcker med att gå till EU-kommissionens egna analyser. Enligt dessa så riskerar unionens samlade BNP att sjunka med knappt 2 procent om vi inför en skatt på finansiella transaktioner. Det kan vid första ögonkastet låta lite men det motsvarar i princip hela den finska ekonomin. Knappast ett tillväxtfrämjande scenario.

Förslaget är även långtifrån den heltäckande lösning som de två europaparlamentarikerna hävdar att kommissionen tagit fram. Kommissionen har varit tvungen att skriva in en lång rad undantag i sitt förslag just för att man inser att en heltäckande skatt skulle vara ett dråpslag mot den europeiska ekonomin.

Färm och Ludvigsson menar att skatten skulle ge positiva effekter genom att den möjliggör offentliga investeringar i infrastruktur, teknologi och grön omställning. Men priset som Europa kommer att betala för ökade offentliga investeringar är minskade privata investeringar. En transaktionskatt kommer inte att skapa några nya medel utan enbart flytta över resurser från det som är marknadsmässigt lönsamt till det som är politiskt korrekt.

Transaktionsskatten skulle även urholka alla drivkrafter för reformer av den europeiska budgeten. Idag tvingas kommissionen förhandla med medlemsstaterna om hur stor budgeten ska vara. Det ger exempelvis Sverige möjligheten att aktivt arbeta för en minskning av de slösaktiga subventioner som idag går till Europas jordbruk. Dessa påverkansmöjligheter skulle drastiskt försämras om kommissionen fick tillgång till egna intäktskällor. Reformpolitik skulle ersättas av spenderingspolitik.

En skatt som kommer sänka tillväxten i tider då Europa behöver ökad tillväxt är inget annat än en dålig idé. En skatt som ökar kostnaden på kapital i tider då europeiska stater, banker och företag redan har svårigheter att hitta kapital är ingen konstruktiv lösning.

Färm och Ludvigsson skriver att de inte tror att en transaktionskatt kommer lösa alla Europas problem. Jag vill gå längre. Transaktionsskatten löser inga av Europas problem. Den skapar problem. Det är således helt rätt att avfärda en EU-skatt på finansiella transaktioner.

JOHAN ANDRÉASSON

vice ordförande, Fria Moderata Studentförbundet