Hej då, trabantkö!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2007-06-25

– Att centerpartiet slår in på avregleringslinjen och vill lägga ner CSN
är mycket välkommet. Nu hoppas vi bara att förslaget ska anammas av de
andra allianspartierna så att centerns politik också blir regeringens,
säger Ulrik Franke, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet,
med anledning av att centerpartiet nu förespråkar att bankerna tar över
studielånen.

– Inte minst moderaterna borde lyssna noga på sin koalitionspartner. Det
moderata förslaget att konkurrensutsätta CSN är en principlös halvmesyr.
Det finns ingen anledning att alls bibehålla myndigheten, när marknaden
kan sköta lånen effektivare och bättre. Också centerpartiet borde
vara mer radikalt. Såväl statliga lånegarantier som ett studiebidrag
skött av Försäkringskassan skulle utan förlust kunna strykas ur
förslaget, fortsätter Franke.

– Tanken att staten kan sköta bankväsendet bättre än marknaden hör hemma i
Östberlin, snarare än i en modern marknadsekonomi. Det finns ingen
anledning att undanhålla studenterna den service och flexibilitet som
kreditmarknaden uppvisar, till förmån för köer av sovjetiska proportioner
och Kafka-artade handläggningssystem, avslutar Ulrik Franke.