Hög tid för en ny grundlagsutredning

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

SvD Debatt 28/7 2019

En ny grundlagsutredning bör tillsättas för att säkra demokrati och maktdelning. Bland annat bör en författningsdomstol införas. Det skriver företrädare för samtliga borgerliga ungdoms- och studentförbunden.

Sverige är ett land där det politiska beslutsfattandet är stort. Med ett skattetryck på nästan 45 procent, nya förbud och krav på att söka tillstånd hos myndigheter är politikens makt över individer, familjer och företag stor. Det är därför viktigt att den politiska makten regleras och begränsas på rätt sätt.

Det är nu 15 år sedan den senaste omfattande utredningen av svensk grundlag tillsattes. Utredningen fick fria tyglar att utreda alla delar av den svenska regeringsformen, utom monarkin. Utredningens resultat presenterades för mer än tio år sedan och dess förslag trädde i kraft år 2011.

Nu är det dags att utvärdera dessa reformer. Uppnådde man det önskade resultatet, eller behöver vi göra mer? Reformer ur den senaste utredningen såsom uppenbarhetsrekvisitets avskaffande har utan tvekan stärkt domstolsväsendets självständighet och roll i vad som börjar likna en svensk maktdelning. Samtidigt finns det mycket kvar som kan bli bättre.

När 1974 års regeringsform stiftades var de flesta syften och avvägningar av praktiska skäl. Makten centraliserades till riksdagen och till politiker. Sedan dess har grundlagen reformerats steg för steg. Vi menar att fler steg behöver tas för ökad maktdelning.

I överenskommelsen mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen återfinns åtaganden om att utreda åtgärder för att stärka skyddet för demokratin. Det är viktigt att en sådan utredning görs förutsättningslöst och inte tillåts hamna i en byrålåda efter att den överlämnats. Moderaterna har redan tagit initiativ till en ny grundlagsutredning.

Några angelägna frågor som vi har identifierat och som vi anser att en sådan utredning bör ta ställning till är följande.

  • Införandet av en författningsdomstol som aktivt kan pröva lagars förenlighet med grundlagsskyddade rättigheter.
  • Stärkt äganderätt och näringsfrihet för att göra det svårare att hindra företagande med nya regler.
  • En maxgräns på antal justitieråd och en reformering av utnämningsmakten av både domare och myndighetschefer.

Vi kan med fasa se på andra länder i Europa där dessa konstitutionella funktioner inte skyddats tillräckligt väl. Regeringarna i Polen och Ungern har kunnat ta mer politisk kontroll över domstolarna och därmed riskera enskildas tillgång till ett domstolsväsende som kan försvara individers rättigheter mot staten.

Vi vill se att en bred politisk samling mobiliseras för att tillsätta en ny grundlagsutredning. En grundlag skrivs inte för vackert väder, och när mörka moln tornar upp sig på den politiska himlen är det för sent att etablera värn för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi anser att det nu är dags för en grundlagsutredning.

Sten Storgärds
förbundssekreterare Fria Moderata Studentförbundet (FMSF)
Oskar Qvarfort
vice förbundsordförande Centerstudenter (CS)
Benjamin Dousa
förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet (MUF)
Greta Eulau
riksordförande Moderata Studenter (MST)
Magnus Ek
förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF)
Evin Badrniya
förbundsstyrelseledamot tillika rättspolitisk talesperson Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)
David Rosemar
förbundsordförande Kristdemokratiska Studentförbundet (KSF)
Simona Mohamsson
2:e vice förbundsordförande tillika rättspolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet (LUF)
Anton Johansson
riksordförande Liberala studenter (LS)