Förbundsseminarium om EU med Heimdal

I lördags ordnade studentförbundet tillsammans med Föreningen Heimdal ett seminarium under rubriken ”EU, euron och Europa”, i Heimdals lokal ”Grottan” i Uppsala. Ett ambitiöst schema tog sin början vid halv två då Nils Lundgren, kanske mest känd för att ha skakat om svensk EU-debatt i parlamentsvalet 2004 men med en även i övrigt imponerande meritlista, talade. Han delgav 70-talet deltagare sina tankar om eurokrisen. Lundgrens huvudtes var avsaknaden av ett europeiskt demos och det faktum att européer i så låg utsträckning flyttar. Han jämförde med USA, där miljontals kalifornienbor flyttade efter att försvarsindustrin skars ned i samband med Kalla krigets slut, och ingen har krävt att New York skall baila ut Kalifornien som man kräver att Tyskland skall göra med Grekland.

 

Efter att Lundgren var klar, följde ett en kortare frågestund innan det var dags för näste talare, Olof Ehrenkrona. Han jobbar som stabschef åt Carl Bildt och, vilket var speciellt för samarrangemanget, varit aktiv både som politiskt sekreterare i Föreningen Heimdal när de fortfarande var en del av FMSF och sedan vice ordförande i Studentförbundet när Carl Bildt var ordförande. Se där, var vänskaper som grundläggs i FMSF trygga famn kan ta en. Han fick det något omöjliga uppdraget att tala under rubriken ”Europa” och gjorde så med bravur och tog med oss på en liten resa genom kalla krigets Europa, Berlinmuren, egna släktingar som stupat i kontinentens krig och allt annat som fick hans generation borgerliga politiker att omfamna Europatanken. Han talade dessutom om teknikens framsteg och hur dessa skapar helt nya förutsättningar för den politiska verkligheten.

 

Därefter kom en kortare paus i där deltagarna fick möjlighet att ytterligare grilla talare på kunskap samtidigt som fika serverades. Klockan fyra var det så dags för Christofer Fjellner att ta scenen och tala om EU och sitt arbete i parlamentet. Han började med att konstatera att EU inte skall ha beskattningsrätt och att han kommer arbeta hårt för att förhindra det. De som lyssnade på Godmorgon Världen söndagen efter seminariet kunde höra Per Wirtén ge uttryck för motsatt mening. Han förklarade också varför det var rimligt att godkänna kommissionär Tonio Borg. Bland annat därför att alla de områden på vilka hans åsikter är värda förakt har EU ingen beslutandekompentens, och eftersom kommissionen inte är EUs regering, utan kommissionärerna bör representera sina länder, bör det också väljas kommissionärer som representerar länders parlament och Borgs stöddes av samtliga partier på Malta.

 

Efter att Fjellner var färdigtalad tog en paneldebatt vid, som leddes ytterst kompetens av Stefan Olsson från tankesmedjan Frivärld. Förutom de tre talarna deltog också Erik Lakomaa, som var chef för Medborgare mot EMUs kampanj 2003. Både han och Fjellner, som stått på motsatt sida i kampanjen, fick frågan om de förväntat sig det utfall som införandet av en gemensam valuta har fått. Fjellner svarade klokt nog nej på den frågan (vem skulle inte göra det!), men inte heller Lakomaa hade förväntat sig en så här monumental kris. Samtalet gick vidare och Lundgren och Ehrenkrona mindes krishanteringen på 90-talet som de båda var högst aktiva i, Lundgren som chefsekonom på det som i dag heter Nordea och Ehrenkrona som planeringschef i Stadsrådsberedningen under Bildtregeringen. Växelkurser, devalvering, kronfall och annat diskuterades och något efter klockan 18 avslutades debatten, som vad Presidiet behagar hade kunnat få pågå natten lång.

 

Dock är vi allt för ödmjuka och laglydiga för att till exempel låsa in herrar Lundgren, Ehrenkrona, Lakomaa, Fjellner och Olsson hur gärna vi än skulle vilja dränera dem på kunskap i evigheter. Dessutom hade en sittning utlovats deltagarna, och det vore ju inte annat än fördjävligt om en heldag i Grottan inte följdes av en sittning av Guds nåde. Så skedde också, med ungefär hälften av deltagarna som gäster och Heimdals och Studentförbundets sångtraditioner togs väl till vara på av sånganförare Lars Anders Johansson. Men vad som i övrigt hände under sittningen, får nog stanna i St Larsgatans katakomber…

 

Med varma tack till talarna och moderatorn, gäster, kloka frågeställare och framför allt till Föreningen Heimdal som hjälpte oss ordna detta fantastiska evenemang!

 

Henrik Hall