You are currently viewing Pressmedelande 2014-05-19

Pressmedelande 2014-05-19

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen / Nyheter

Pressmeddelande
Stockholm, 2014-05-19

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 9 till 11 maj valmöte i Nyköping.

Alexandra Ivanov, hemmahörande i Fria Moderata Studentförening i Stockholm, valdes till förbundsordförande.

Övriga invalda i presidiet är Johan Ridenfeldt, Uppsala (omval), Lucas Karlsson, Värnamo (omval), Adam Vallin, Göteborg (nyval) och Johanna Grönbäck, Ulricehamn (nyval).

Under helgen diskuterades bland annat samtycke, rätten att diskriminera samt att öppna upp för »private military contractors«.

Valmötet beslutade bland annat att uttala sig för ett oaktsamhetsrekvisit, att skatt är rån och att de inskränkningar som gjordes i offentlighetsprincipen genom lag (2013:972) bör strykas.

Kontakt

Förbundsordförande Alexandra Ivanov, 073 550 11 23
Organisationssekreterare Hugo Selling, 072 371 20 50

 

12