24 maj 2018: GDPR och hur FMSF hanterar personuppgifter

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Fria Moderata Studentförbundet 802001-8282 har anpassat hanteringen av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

De personuppgifter vi samlar in är sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, adress, mobilnummer etc.) när du registrerar dig som medlem eller anmäler dig till ett evenemang. Genom att bli medlem eller anmäla dig till ett event godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Som medlem i Fria Moderata Studentförbundet är du även medlem i en av våra medlemsföreningar. Det är enbart ansvariga personer i Fria Moderata Studentförbundet presidium samt en av berörd medlemsförening utsedd person som har direkt tillgång till dina uppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information till dig. Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade genom att mejla [email protected]

Vi vill uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare föreningstillhörighet eller information om annan regelbunden kontakt med oss i Fria Moderata Studentförbundet utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Sådan behandling sker av oss med stöd av att det som är inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt syfte. Vi kommer dock inte att lämna ut dina uppgifter för självständig behandling av tredje part utan att du gett oss ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Hur länge sparar FMSF mina uppgifter?

Som medlem har du samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och vår integritetspolicy. Du måste årligen aktivt bekräfta ditt medlemskap för att behålla dina rättigheter som medlem samt för att vi ska ha rätt behålla dina uppgifter.

Du kan närsomhelst välja att gå ur FMSF och då få dina uppgifter raderade. Om du inte heller har svarat på återvärvningsmejl eller samtal upp till ett år efter ditt senaste medlemskap kommer du att raderas ur våra register.