You are currently viewing Corren 23/8: Baltikums sak är vår

Corren 23/8: Baltikums sak är vår

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

I helgen firade de baltiska länderna 25 år av återupprättad frihet. I augusti 1991, mitt under brinnande statskupp från mer extrema delar av kommunistpartiet i Moskva, utropade Estland sin självständighet från det socialistiska skräckväldet. Lettland och Litauen följde kort därefter.

Det finns all anledning att fira de baltiska staternas självständighet men det manar även till reflektion om vår roll i arbetet en fri och säker värld. Vi i Sverige har inte jättemycket att vara stolta över och formellt sett var vi på fel sida om historien; vår hycklande neutralitetspolitik innebar att vi inte kunde ta ställning mellan en av världshistoriens värsta diktaturer och vår västerländska civilisation byggd på principer om frihet och demokrati. Svenska statens svek mot de baltiska folken är tyvärr för många, från den vedervärdiga baltutlämningen till erkännandet av Sovjetunionens ockupation. Så sent som 1989 uttalade den socialdemokratiska utrikesministern Sten Andersson att Baltikum inte var ockuperat av Sovjetunionen. De som visade sitt stöd fick utstå hård kritik.

Åter hotas freden och vårt sätt att leva i Europa av ett alltmer auktoritärt och aggressivt Ryssland. Putins ockupationer i Ukraina och Georgien och hans pågående krig i östra Ukraina kanske upplevs som vapenskrammel långt borta men är en högst påtaglig verklighet för våra grannar i öst. Det är Estland, Lettland och Litauen som står vid frontlinjen för den västerländska demokratin.

År av underfinansierad försvarsmakt och velande inställning gentemot Nato har skapat ett maktvakuum och en säkerhetspolitisk osäkerhet i Östersjön – något som Putin varit snabb på att utnyttja. Ökad rysk militär närvaro i våra farvatten är ingen ny trend och undervattenskränkningar och aggressivt beteende från ryska militärplan är en del av vår försvarsmakts vardag. Vårt geografiska läge med Gotland strategiskt placerad mitt i Östersjön gör Sverige till en del i en konflikt mellan de baltiska länderna och Ryssland.

Det är hög tid att Sverige bekänner färg och sluter upp bakom Estland, Lettland och Litauen tillsammans med västvärldens övriga liberala demokratier. En modern solidaritet stavas Nato, kraftigt höjt försvarsanslag och att svenska Jas Gripen deltar i Baltic Air Policing.

Baltikums sak är oundvikligen vår. Vår frihet och säkerhet är på grund av vår geografiska situation tätt sammanlänkat med de baltiska ländernas. Ett ställningstagande för Nato och Baltikum är inte bara det enda rätta utan också en nödvändighet vår säkerhet.

Hugo Selling

ordförande Fria Moderata Studentförbundet

Zebulon Carlander

försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare Fria Moderata Studentförbundet

 

Till Corren