Det blev i alla fall fina bilder

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

När svenska stridspiloter tvingas se på när civila dödas av en diktators trupper, är det någonting som inte står rätt till i vår försvarspolitik. Det är dags att fundera över vilka principer som bör stå till grund för framtida militära insatser, samt vad det demokratiska samhälle som vi tar för givet kan betyda för någon annan.

FMSF:s presidium har under sommarmånaderna kontinuerligt samlats för att spåna på framtida affischidéer. En av idéerna handlade om hur vi borde kritisera den svenska Libyeninsatsen. På stora affischer skulle en JAS 39 Gripen visas tillsammans med texten: “Det blev i alla fall fina bilder.”

Undertecknad var en av dem som motsatte sig idén. Unga studenter skulle kanske inte förstå vår hint, och gjorde dem det skulle vi ändå bara avfärdas som galen bombhöger. Dessutom skulle säkert arabvåren vara bortglömd innan affischen hunnit gå i tryck. Tänk så fel man kan ha.

Efter mycket om och men på hemmaplan, främst i form av en velig socialdemokratisk partiledare, har den svenska Libyeninsatsen nu fått fortgå från upprätthållandet av flygförbudszonen till flygspaning och rapportering. I ljuset av vad andra europeiska, för att inte säga nordiska, länder är beredda att göra för att hjälpa en underlägsen befolkning i kampen mot den totalitära makten, verkar vår insats lite väl modest. När danskarna aktivt kämpar för störtandet av en diktatorisk familj, tycks de svenska fotografierna utåt sett inte ha bidragit till mer information än Google Earth.

Uppgifterna om att svenska piloter fått bevittna attacker mot civla utan tillstånd ingripa, var tyvärr inte helt oväntade. Tills nästa gång vi får en förfågan om att delta i en liknande insats bör därför var svensk medborgare fundera över några frågor kring skattepengar, försvarsmakt och demokrati:

1) Varför specialutbildar vi stridspiloter i bland annat “attack mot markmål” för att sedan inte lita på dess expertis när det väl kommer till kritan? Vad kostar ett Jas-plan med tillhörande pilot?

2) Vad finns det för skillnader, stora som små, mellan att leva i en demokrati jämfört med i en diktatur? Hur påverkar dessa skillader individens grundläggande friheter, till exempel yttrandefriheten? Varför är dessa friheter så viktiga att försvara?

3) S:et i JAS står förvisso för “spaning”, men vad står de andra två bokstäverna för?

Med facit i hand kan man önska att vi tapetserat hela landet med vår affisch. Det råder ingen tvekan om att den svenska Libyeninsatsen varit mycket viktig, och från försvarets sida skötts på ett oklanderaktigt sätt. Vi bör dock fundera över om det inte är dags att delta hel- och inte halvhjärtat i kampen för, och försvaret av, våra demokratiska ideal nästa gång.