You are currently viewing European Pride!

European Pride!

 

Temat för årets Stockholm Pride Parade är »vardag«. Som presidiet lyfte fram i sin senaste rapport, »Kurs mot framtiden! Fem Alliansreformer som har gjort Sverige bättre«, införde regeringen Reinfeldt en könsneutral äktenskapslagstiftning i april 2009.

Fem år år senare har över 3 200 samkönade äktenskap ingåtts i Sverige. För dessa gifta par har reformen möjliggjort den vardag som alla människor har rätt till, oberoende av sexuell läggning: Att själv få välja med vem man skall dela sin vardag, kärlek, ekonomi, familj och framtid.

På detta område är Sverige alltså ett föregångsland – tack vare Alliansregeringen. Situationen i det övriga Europa är dock dystrare. Endast tio europeiska länder tillåter i dag könsneutrala äktenskap.

Marschera med Fria Moderata Studentförbundet för ett Europa där alla har rätt att välja med vem de skall dela sin vardag!

Kl. 9.00 Samling på kansliet för att förbereda, göra plakat och peppa!
Kl. 13.00 Paraden avgår från Medborgarplatsen.
Kl. 15.00 Paraden avslutas vid Östermalms IP.
Kl. 16.00 Förbundspicknick i Tessinparken. Cash is king!

Ansvarig
Förbundsordförande Alexandra Ivanov
073-550 11 23
Kontakt
Organisationssekreterare Hugo Selling
072-371 20 59

Stockholm Prides prideparad är ett narkotika- och alkoholfritt evenemang. Personer som är märkbart berusade kommer inte att tillåtas medverka med FMSF.