Marknaden föredrar kronan framför euron

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s höjde nyligen de svenska storbankerna SEB och Swedbanks betyg från A till A+, och trenden att flytta tillgångar bort från eurozonen och in till de nordiska länderna tilltar. Tydligen så dras investerare till länder med egna sedelpressar, egna valutor och egen penningpolitik. Och populärast av alla är Sverige.

Bloomberg rapporterar i dagarna att den svenska obligationsmarknaden nu är säkrast i Europa:

“Almost two decades after resolving its last banking crisis, Sweden boasts the world’s best-performing bond market. The country, which opted to stay outside the euro, has paid down its debts and imposed stricter controls on its lenders. Sweden’s government made a profit on its 2008 financial rescue, will post a budget surplus this year and pays less than any other European Union member to borrow for 10 years.”

Bloomberg tar också upp att den svenska statsskulden, som låg på 42,2 procent av BNP innan den finansiella krisen år 2007, nu har minskat till 36,3 procent. Detta kan jämföras med den genomsnittliga statsskulden i euro-länderna, som nu ligger på 88 procent av BNP.

Tyskland, som vanligtvis setts som en av eurozonens starkaste och mest förtroendeingivande ekonomier, har nu börjat dras ner av turbulensen kring euron. Eller som Henrik Henriksen på PFA Pensioner i Danmark uttrycker det:  “The bottom line is that at the end of the day, the debt crisis is Germany’s problem as well.”