You are currently viewing EDS Ghent: Abortmotstånd, “Adam and Steve” och hur du gör karriär inom EPP

EDS Ghent: Abortmotstånd, “Adam and Steve” och hur du gör karriär inom EPP

Den 25 September begav sig Christoffer Aav och Karl von Baumgarten till Skavsta flygplats för att flyga till Gent, Belgien och delta i Council Meeting med temat ”Dialogue of Cultures in Politics”. Temat väckte många frågor som vi spänt väntade på svar ifrån de många alumner som bjudits in av den nya byrån som är det styrande organet för EDS.

Karl_v_B_Ghent

Bilden: Karl von Baumgarten – FMSF:s internationella sekreterare

Efter att ha anlänt hungriga och trötta på hotell Monastarium, ett ombygt kloster ledsagades Karl och Christoffer till restaurang Thai Thanee. Talare under kvällen var professor Orbie från Center of EU studies som skämtsamt raljerade om skillnader i kulturer från Europas nordligaste topp – eskimåer från Sverige nämndes – till sydligaste Portugal, där alla kvinnor har tjocka, svarta mustascher. Mätta återvände deltagarna till hotellet och förberedde sig för morgondagen då Bryssel väntade.

 

Tidigt på morgonen samlades sömndruckna mötesdeltagare i matsalen på hotellet för att äta frukost innan avresa med tåg till EU-nästet Bryssel. Traditionsenligt blev sällskapet försenade men vid gott mod intog man European Peoples Party’s högkvarter där en paneldebatt med Stefaan De Corte som var moderator, Jonathan Stabenow, sekreterare för den kristdemokratiska fackföreningen EUCDW i Belgien, Mathieu Grosch, MEP, Belgien, Eleni Theocharous, MEP Cypern väntade. Debatten gällde EPP’s framtid som bärande parti i Europaparlamentet och hur den ökade euroskepticismen skulle bekämpas. Cypern förde sin vana trogen argumenten om den ekonomiska skada de orsakats av kriget med Turkiet och komplikationerna det innebär för Grekland att vara inträdesland för en stor del av flyktingarna från mellanöstern. De belgiska deltagarna talade främst om hur populister utnyttjade politikers och EU’s misslyckande att framföra fördelarna och grandiositeten med det europeiska projektet för att sprida sitt hatiska, antieuropeiska budskap.

 

Dagen fortsatte med ett seminarium med en serie alumner som glatt berättade om alla de fördelar deras engagemang i EDS hade givit dem i deras fortsatta karriär. Budskapet var enkelt: Ifrågasätt inget och rätta in dig i leden så kommer du att göra en strålande karriär i EPP-famlijen som kommer att utgöra ditt kontaktnät och dina framtida måltavlor för din lobbyism.

 

Middagen åts på europaparlamentet där Christoffer och Karl delade bord med Eleni Theocharous, ledamot i europaparlamentet och medlem i mediautskottet. Hon bjöd på många intressanta observationer och åsikter om datalagring, pirat- och euroskeptiska partier runt om i Europa. Tåget förde deltagarna tillbaka till Gent för att vila upp sig inför workshops som skulle äga rum dagen därpå.

Chris_Ghent

Bilden: Christoffer Aav, Generalsekreterare NKSU

Mötesdeltagarna promenerade morgonen därpå till Therminal, en möteslokal för de universitetsstuderande i Gent. Dagen började med en paneldebatt om temat Dialogue of Cultures in Politics med vad Christoffer och Karl misstänkte skulle vara tre nickedockor som nickade i takt till EPP-musiken. Veli Yüksel från CD&V Gent överraskade dock med en del klara svar om av samhället satta krav på invandrare ur ett integrationsperspektiv medan  de andra pratade om barberque med de lokala muslimerna.  Efter lunchen följde en andra paneldebatt med ordförande Eva Majewski som moderator och Maryam Jamshid från CDS, Felix De Clerck från Jong CD&V, Mariam Chakhvadze från YSO Graali och Ivana Puksec från SO HSS Croatia. I denna paneldebatt gav Felix De Clerck och Ivana Puksec intressanta observationer om det demokratiska arbetet i sina respektive länder, särskilt intressant var De Clerck som talade om gräsrotsrörelser i Belgien och hans arbete kring att mobilisera människor som upplever den etablerade demokratin som otillräcklig. Sedan följde utskottsarbete i vilket motionerna som skrivits skulle behandlas för att röstas om i rådsmötet dagen därpå. De tre motioner som till varje pris skulle nå rådsmötet i gott skick var motionen om Rysslands agerande mot HBTQ-rörelsen, en motion angående säkerhetsbristerna med existerande datasystem, motstånd mot oskälig övervakning och rätten till sin personliga information. Den tredje motionen förutsåg Christoffer och Karl skulle möta mest motstånd; en motion om ett ställningstagande för fri abort i EU, framlagd av HS (Høyres Studentförbund) från Norge. Efter att ha framgångsrikt fört motionen mot Ryssland vidare till rådsmötet började diskussionen om abortmotionen, med i gruppen satt även Norges Filippa Nilsson och Anne Marit Ryen.

 

Diskussionen blev snabbt känslomässig, vilket föranleddes till stor del av att det i rummet fanns två väldigt klara sidor, där abortmotsånd och förespråkare av fri abort båda var redo att stångas till sista blodsdroppen. Efter en stunds fruktlösa, hetsiga diskussioner tog utskottet en paus, och skandinaverna tog tillfället i akt för att omgruppera och gjuta olja på upprörda vågor. När utskottet samlades igen hade Karl gett sig iväg för att delta i Policies For Europe-utskottets arbete med motionen om dataövervakning, och vår norska kollega, som hade fått en crash course i hur man bäst bemöter socialkonservativa kristdemokrater under pausen, briljerade i att kompromissa sig fram till en motion som majoriteten kunde enas om.

 

Efter utskottet hade behandlat motioner från medlemmarna var det dags att påbörja arbetet med att skapa en motion baserat på bakgrundsinformation angående den mycket prekära situationen som hundratusentals syriska flyktingar står inför. Vi lyckades enas kring ett utkast som innehöll krav på en europeisk samordnad flyktinginsats och som baserades på en oro för flyktingarnas säkerhet, i och utanför Europa. Dock blev det även här en smärre konflikt – den grekiske delegaten uttryckte viss oro för hur de europeiska länderna skulle klara av att ta emot så många flyktingar, och efter en stunds diskussion röt Chris till: “I am not going to sit here and discuss means of protecting an oversized and crumbling welfare state from Syrian refugees!”

 

 

Efter working groups fick kritik och förändringar i rådsresolutionen framföras inför röstadet dagen därpå för att påskynda röstningsprocessen. FMSF valde att motsätta sig de delar av motionen vilka dikterade vad universitet skall tillhandahålla elever eller hur universitet skall bedriva sin verksamhet. Den långa dagen led mot sitt slut och efter att resolutionen behandlats klart begav sig delegaterna till en lokal restaurang vid namn Bluesette för en trevlig middag. Karl och Chris delade bord med Bart Sips som arrangerat vistelsen i Belgien.

 

Lördagen och det stora rådsmötet nalkades. Efter en snabb frukost samlades samtliga mötesdeltagare i konferenssalen på hotellet för att diskutera, förändra och slutligen rösta på de resolutioner och motioner som lagts fram. Rådsresolutionen röstades snabbt igenom då den behandlats dagen innan. Denna följdes av FMSF’s datalagringsmotion som presenterades av Karl och röstades igenom utan problem. Första striden kom med Chis egenförfattade motion om yttrandefrihet, riktad mot Rysslands agerande och lagstiftande. Många av de östeuropeiska deltagarna skruvade obekvämt på sig när ett fördömmande av Ryssland kom på tal. Detta visade sig dock inte vara den mest komplicerade aspekten av motionen då tyska RCDS representant valde att ge rådet sina personliga åsikter kring “homosexuellas yttrandefrihet”. Vad som följde var en sorglig historia om en kränkt man var rättigheter kränktes av de homosexuellas paraderande genom gatorna och hur vi missuppfattat syftet med de ryska lagarna. För att höja kvalitén på diskussionen informerade makedoniens delegat rådsmedlemmarma om att Gud skapat “Adam and Eve” och inte “Adam and Steve”, samt att de med annan sexuell orientering än hans minsann inte var hans syskon. Frankrike åberopade kulturimperialism, något EDS inte skulle syssla med. Chris nedmonterda lugnt och systematiskt de åsikter som riktats mot motionen med sakliga motargument och motionen röstades igenom med en obekvämt liten marginal.

Chris_Ghent_2

Sista motionen som skulle behandlas var abortmotionen som skulle visa sig vara kontroversiell och känsloväckande. Efter att ha presenterats med sina förändringar och attsatser av Anne Marit från HS Norge.  Första inlägget i debatten kom från en av byråmedlemmarna som innan vi började debattera ville klargöra det juridiska läget i abortfrågan och konstaterade att foster är liv från befruktningen och att abort alltså är mord. Efter att ha avverkat de teologiska argumenten började diskussionen kring attsatserna.

 

Den första argumentationen handlade om de preventivmedel som skulle uppmuntras nyttjas eftersom abort beskrevs som en sista lösning på en oönskad graviditet. Många deltagare motsatte sig detta av oklara skäl men lugnades efter en föreslagen förändring av Karl i vilken både för- och nackdelar med preventivmedel skulle framföras. I den oundvikliga debatten om i vilken vecka av graviditeten en abort skulle få utföras så lämnades Chris och Karl ordet till Greklands och Cyperns delegater som lovat att stödja motionen om veckoantalet inte översteg 12. Debattens höjdpunkt var moldaviska delgatens konstaterade: Det är dags för män att sluta bestämma över kvinnors kroppar!

 

Efter att samtliga attsatser behandlats lämnades ordet fritt för att diskutera motionen i sin helhet. Frankrikes delegater tog tillfället i akt att trots haft möjlighet att påverka motionen i sitt ursprungliga skede och under rådsmötet att berätta att motionen var ett dåligt hopkok och att de inte längre tyckte om den.  Den ukrainska byråmedlemmen Anna Masna yrkade på ett stopp i debatten som de franska delegaterna genast motsatte sig och fräste ilsket åt alla som respekterade yrkandet. Italiens delegat yrkade på en hemlig röstning vilket Karl misstänkte skulle vara till ja-sidans fördel eftersom många inte ville visa sitt stöd för kvinnors rätt till sina egna kroppar. Med simpel majoritet, fler ja än nej och avstående tillsammans gick motionen vidare och skickades till EU-parlamentet och EPP. De sura minerna, arga twitter- och facebookinläggen lät sig inte vänta men vid gott mod begav sig Karl och Chris och åt en sista middag i Gent för att stiga upp tidigt morgonen därpå och tillbringa en dag i Bryssel.

Karl von Baumgarten, Internationell Sekreterare 

Christoffer Aav, Generalsekreterare, NKSU

Är du intresserad av att engagera dig i FMSF:s internationella verksamhet? Kontakta Karl på [email protected]