Ett steg åt rätt håll

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

SvD rapporterar om att regeringen idag lämnar en proposition till Riksdagen angående studieavgifter.

Nu handlar det ju tyvärr inte om studieavgifter generellt utan enbart för utländska studenter från annat land än inom EU/EES-området. Men det är ändå ett visst steg på vägen och kan kanske skapa större acceptans för studieavgifter även för svenska studenter. Forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz tar dock den politiskt korrekta tonen i sin mun och säger enligt SvD-artikeln att införandet av avgifter för utländska studenter än mer befäster de svenskas avgiftsfrihet. Som vi tidigare konstaterat håller han sig tydligen till den taktiska profilen snarare än tar långsiktigt nödvändiga beslut.

Fria Moderata Studentförbundet har länge drivit frågan om studieavgifter, exempelvis skrev vi på bloggen om saken för ett par år sedan. Studieavgifter skall, som då påpekades, ses i skenet av övriga (alternativ)kostnader för studier samt sänkta skatter på kommande års arbetsinkomster. Dessutom får man inte glömma den effekt en studieavgift kan förmodas ha på studiemoralen. Kostar det en extra slant att drälla runt på högskolan ytterligare en termin eller två så kanske gemene student (inklusive undertecknad) skärper till sig och tar sin tentor och ser till att ha sin examen på utsatt tid. En vinst både för den enskilde och samhället i stort.

Den tidigare forsknings- och högskoleministern Leijonborg talade om olika typer av förmåner för studenter som tar examen på utsatt tid; med ett avgiftssystem blir förmånerna överflödiga och den flitige premieras ändå.