Ett steg framåt och två tillbaka

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Näringsdepartementet lät nyligen meddela att regeringen vill avveckla Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) vid årsskiftet. Men säg den glädje som varar. Myndigheternas verksamheter ska i allt väsentligt bevaras inom ramen för två nya myndigheter.

Den övergripande tanken är att verka för ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag på landsbygden. Det är en god tanke. Problemet är att den inte uppnås med hjälp av myndigheter som kostar skattepengar och ger beslutsunderlag för regleringar. Vad landsbygden behöver är inte speciella myndigheter och regler, utan avregleringar och skattesänkningar. De höga skatterna på bensin och diesel slår hårt mot företagandet på landsbygden. På samma sätt drabbar den rigida arbetsrättslagstiftningen säsongsberoende näringar som turism och jordbruk.

Om Maud Olofsson vill slå ett slag för regional tillväxt borde hon skära i den statliga byråkratin, sänka skatterna och avveckla arbetsrättslagstiftningen.

Ulrik Franke
Förbundsordförande, Fria Moderata Studentförbundet

www.norran.se/asikter/insandare/article81027.ece
www.barometern.se/opinion/insandare/ett-steg-framat—och-tva-tillbaka(547919).gm
www.vf.se/Asikter/Insandare/5011/Mars/Vecka-13/11010.aspx