You are currently viewing FMSF söker organisationssekreterare

FMSF söker organisationssekreterare

Organisationssekreterare

Fria Moderata Studentförbundet, FMSF, söker en organisationssekreterare till sitt centrala kansli i Stockholm. Studentförbundet har funnits sedan 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor.

Du bör ha en god problemlösningsförmåga, vara stresstålig och trivas att jobba både ensam och tillsammans med andra. Tjänsten innebär mycket eget ansvar, men också en stor flexibilitet och möjligheter att utveckla Studentförbundets verksamhet på eget initiativ.

Arbetsuppgifter:

– Sköta kontakter med statliga verksamheter, tankesmedjor och intresseorganisationer.
– Sköta kontakter med våra studentföreningar.
– Planera och vara med och genomföra kampanjer samt hjälpa till med medlemsvärvning.
– Sköta betalningar av räkningar och kontinuerligt överblicka förbundets ekonomi.
– Organisera studentförbundets resor till Bryssel, Almedalen och det årliga representantskapet.
– Bistå vår internationella sekreterare i arbetet med European Democrat Students.
– Uppdatera och utveckla förbundets hemsida.
– Marknadsföra förbundet via sociala medier såsom facebook och twitter.
– Skriva nyhetsbrev och författa pressmeddelanden.
– Utföra politisk research.
– Utvärdera och rapportera om hur arbetet på kansliet fortskridit till förbundets presidialer på veckobasis.

Du bör ha erfarenhet av sociala medier och office-paketet. Det är en fördel om du tidigare arbetat i WordPress. Vi förutsätter att du delar Fria Moderata Studentförbundets värderingar om en fri marknad, en liten stat och en hög grad av individuell frihet i samhället.

Tjänsten är på 50 procent, oreglerat, vilket innebär att du även kommer att arbeta vissa kvällar och helger.
Tjänsten är en projektanställning mellan den 1 juli och 31 december 2012, med goda möjligheter till förlängning. 

Ansökningar, i form av CV och personligt brev, skickas till [email protected] senast den 25 juni 2012. Alla ansökningar som kommer in granskas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan satt slutdatum.
Varmt välkommen med Din ansökan!

 
Fria Moderata Studentförbundet
www.fmsf.se
[email protected]