Gotlands Allehanda 15/9: Mer behövs i försvaret av Gotland

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

På onsdagen (14/9) kom nyheten att Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén har tidigarelagt den permanenta stationeringen av militära förband på Gotland. Det är ett korrekt beslutet av ÖB, men de resurser som Försvarsmakten har för att värna våra nationella säkerhetsintressen på Gotland är otillräckliga.

I försvarsbeslutet från förra året var en viktig komponent att Försvarsmakten skulle återuppbygga sin närvaro på Gotland. Det är nödvändigt på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa och Gotlands militärstrategiska roll när det kommer till Östersjöområdet. Enligt försvarsbeslutet kommer en stridsgrupp att etableras på ön med sammanlagt runt 300 personer. Medan den nya stridsgruppen är ett välkommet tillskott till försvaret av Gotland faller det kort ifrån de behov som finns för att framgångsrikt skydda ön.

För i ett scenario där till exempel den ryska statsledningen skulle fatta beslutet om att utmana Nato och begå aggression mot de baltiska staterna skulle Gotland omedelbart vara en central brännpunkt.

Om ryska förband skulle kunna etablera sig på ön och operera långräckviddiga vapensystem och sensorer från Gotland hade den militärstrategiska balansen i Östersjöområdet dramatiskt förändrats och alla undsättningsföretag från USA:s eller Natos sida för Baltikum hade försvårats. Sett till den stora roll som Gotland skulle spela i en säkerhetspolitisk kris- eller konfliktsituation i närområdet är det absolut nödvändigt att utöka den planerade närvaro som försvaret kommer att ha på Gotland.

Det måste innefatta luftvärn och andra vapensystem som kan ge starkt motstånd i händelse av ett skarpt läge. Sedan skulle ett svenskt Natomedlemskap förstärka säkerheten i Östersjöområdet och förutsättningarna för försvaret av Gotland. Genom den säkerhetsgaranti som ett Natomedlemskap erbjuder hade det tydliggjort att en attack på Gotland kommer ha en direkt motreaktion.

Sverige skulle kunna tillsammans med våra Natoallierade göra en gemensam försvarsplanering för bland annat Gotland, vilket skulle underlätta för eventuella åtgärder att förstärka eller försvara ön. Försvaret av Gotland är ett viktigt nationellt säkerhetsintresse och därför måste regering och riksdag agera för att ge Försvarsmakten det som krävs för att effektivt kunna skydda ön. Med tanke på de snabba konjunkturförändringarna rörande det säkerhetspolitiska läget i närområdet är skyndsamhet viktigt.

Zebulon Carlander

försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare Fria Moderata Studentförbundet

 

Till Helagotland.se