Bra att SFS:s inflytande minskar

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS anser att man representerar majoriteten av svenska studenter, och skriver stolt på sin hemsida, att “de [riksdag och regering] vet att när SFS uttalar sig, får man en heltäckande bild av vad studenterna som grupp vill.”

SFS

Vidare skriver man (vår fetstil):

“SFS företräder alla sorters studenter. […] Bara SFS har styrkan och storleken att tala för alla studenter. SFS är dessutom den enda officiella remissinstansen i alla frågor som rör studenter, och därmed det enda säkra sättet att få fram studenternas åsikter.”

Med andra ord, SFS hävdar att det är ett unikt organ i Sverige, “det enda” som talar för “alla” studenter. Detta är problematiskt, för att SFS är en vänsterorganisation som bland annat kämpar för högre bidrag, fler pekpinnar och politisk korrekt styrning, fler kollektivistiska lösningar, mot studieavgifter och (åtminstone tills det fälldes i domstol) har SFS pläderat för positiv särbehandling /kvotering (baserad på kön och etnisk härkomst).

SFS talar inte ens för “alla” studenter. Som bekant har hälften av Sveriges studenter gått ur sina studentkårer, sedan kårobligatoriet avskaffades. Och SFS har bara runt hälften av kårerna anslutna. Med andra ord kanske SFS talar för en fjärdedel av Sveriges studenter. Det är dessutom få (knappt några) av till SFS anslutna kårer som är från Sveriges viktigaste högskolor och universitet, såsom Handelshögskolan, Karolinska Institutet, SLU, Lunds univetsitet, Chalmers, Linköpings Universitet, KTH och Stockholms universitet.

SFS talar snarare för studenter som är anslutna till kårer såsom Skandinaviska kiropraktorhögskolans studentkår, Sköndalinstitutets studentkår Dalarnas studentkår, Gotlands studentkår och Mälardalens studentkår.

Sammanfattningsvis: Allt färre studenter är med i en studentkår. Och allt färre kårer är med i SFS. De kårer som är med, är främst från mindre institutioner. Att SFS:s inflytande minskar är en positiv utveckling, ty SFS är en vänsterorganisation med många olyckliga ståndpunkter.