Nya studentbostäder motverkas av staten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen
  • Kommentarer på inlägget:1 Kommentar

Idag rapporterar DN att AF Bostäder i Lund ansökt om att få bygga nya studentbostäder. Ännu är det tyvärr osäkert om husen kommer att godkännas – enligt Boverket ska nämligen en etta vara minst 25 kvadrat och handikappanpassad.

Studentbostäderna, som ligger på 8,8 kvadrat, möjliggör en månadshyra på futtiga 2500 kr. På sikt planerar AF Bostäder att bygga runt 100 stycken, vilket är välkommet i en universitetsstad där studenter ofta tältar inför terminsstarterna i brist på riktiga bostäder.

Som vanligt är dock Storebror inte helt säker på om det är en bra idé:

“Men så här små bostäder är egentligen inte tillåtna. Boverkets regler om tillgänglighet och handikappanpassning gör att en etta i vanliga fall är runt 25 kvadratmeter. Studentbostadsföretaget AF Bostäder ansöker därför om dispens från reglerna. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen som ska ge besked i vår.”

Detta inlägg har en kommentar

  1. LunnaPåg

    Gång på gång klagas det på att det finns för få studentbostäder i Lund. Men ingen nämner att många studentbostäder byggts om till centralt belägna kontor. Istället för att ta universitetsmark i anspråk för att bygga nya studenthus borde man se över befintliga byggnader och låta de som kontoriserat återställa husen till studentbostäder och flytta kontoren till någon annan plats. Som exempel vill jag nämna skattehustet vid Södra vägen som en gång i tiden var ett studetbostadshus och den gamla sjuksköterskeskolan på Getingevägen. Återställ dessa hus till studentbostäder och vi får ett centralt attraktivt tillskott av studentbostäder. Sedan bör man se över om inte några befintliga studentbostadshus kan byggas till. Det har nämnts att Helsingkrona nation skulle kunna få några extra våningar. Detta borde även gälla Sydskånska och Kristianstads nationer. Sedan finns det säkerligen många andra möjligheter att återställa tidigare studentbostadshus och att förtäta befintliga studentbostäder. När vi nu ser det lilla huset som kommit till för att minska kostnader för studenter så undrar jag om det inte var riktigt dåliga affärer för kommande studenter när man lät kontorisera centrala studentbostäder. Alla vet att gamla hur har lägre hyror än nya hus. Administrativa byggnader ligger lika bra vid ändhållplatser för kollektivtrafiken ute i periferin, ex vid Nova, som mitt i stan där det är i stort sett omöjligt att hitta en parkeringsplats. Låt byråkraterna flytta ut från stadskärnan och studenterna flytta in, då blir Lund en levande stad alla dygnets timmar! För pendlande studenter med bostad på annan ort borde ett Formule1 hotelliknande studenthotell lösa boendet.

Lämna ett svar