Nya studentbostäder motverkas av staten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Idag rapporterar DN att AF Bostäder i Lund ansökt om att få bygga nya studentbostäder. Ännu är det tyvärr osäkert om husen kommer att godkännas – enligt Boverket ska nämligen en etta vara minst 25 kvadrat och handikappanpassad.

Studentbostäderna, som ligger på 8,8 kvadrat, möjliggör en månadshyra på futtiga 2500 kr. På sikt planerar AF Bostäder att bygga runt 100 stycken, vilket är välkommet i en universitetsstad där studenter ofta tältar inför terminsstarterna i brist på riktiga bostäder.

Som vanligt är dock Storebror inte helt säker på om det är en bra idé:

“Men så här små bostäder är egentligen inte tillåtna. Boverkets regler om tillgänglighet och handikappanpassning gör att en etta i vanliga fall är runt 25 kvadratmeter. Studentbostadsföretaget AF Bostäder ansöker därför om dispens från reglerna. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen som ska ge besked i vår.”