Goda och dåliga satsningar från regeringen

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Det är förvisso ett tag kvar till höstbudgeten blir offentlig, men mer och mera börjar bli färdigt. Idag fick vi reda att 10 miljarder kommer att gå till kommuner och landsting, för att förhindra neddragningar och/eller skattehöjningar.  Att förhindra skattehöjningar är givetvis en utmärkt idé, kommunalskatten är den skatt som primärt drabbar låginkomsttagare och därmed försämrar arbetsutbudet.  Likväl har Dick Erixon så rätt när han påpekar att det är

Polisen - En av få statliga myndigheter som förtjänar ökade resurser
Polisen - En av få statliga myndigheter som förtjänar ökade resurser

mycket pengar till den offentliga sektorn, men lite till företagen.  Att sänka arbetsgivaravgifterna för motsvarande summa pengar hade varit mera lämpligt; en delar av arbetsgivaravgifterna är en ren skatt på arbete som kommuner och landstingen betalar för alla sina anställda.  En sådan sänkning hade lindrat såväl den offentliga som den privata sektorns ekonomi och hade haft stora effekter.  Man kan också ifrågasätta ifall detta ökade tillskott kommer att förhindra nödvändig rationalisering inom den offentliga sektorn, vilket skulle kunna behövas.

Men allt är inte populism, en satsning på polisen med 4 miljarder får ses som oerhört välkommen. FMSF har länge varit kritisk till regeringen för att de spenderat för mycket tid på att övervaka medborgarna istället för att satsa på flera poliser på gator och torg, något som faktiskt fungerar och ger riktig trygghet utan att utarma den personliga integriteten. Nu verkar det äntligen ske lite förbättring på detta området. Den gamla moderata slogan “Brottslingar skall sitta inne, du skall våga vara ute” är ständigt aktuell, vilket de senaste veckornas oroligheter i framförallt Göteborg visat.

Ömsom vin, ömsom vatten med andra ord. Nu gäller det för regeringen att visa att de permanent minskar kostnadssidan, t.ex. genom att lägga ner flera myndigheter, för att inte Lars Calmfors farhågor skall realiseras.  Skattsänkningar har ju faktiskt bara positiv effekt på ekonomin ifall de är trovärdiga, d.v.s. motsvaras av en kostnadsneddragning.  Kan vi få se ner nedläggning av AMS snart förhoppningsvis?