You are currently viewing Högre utbildning är ingen rättighet

Högre utbildning är ingen rättighet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen
Lunds Universitet, Sveriges bästa universitet som skulle kunna bli ännu bättre om de fick ta ut avgifter

Lite försenat blir det ändå ett svar på Eva Westerbergs artikel om varför man inte skall ha studieavgifter. Eva, som mig veterligen är Sveriges trevligaste och liberalaste fackpamp, menar att terminsavgifter leder till att färre kan studera och framförallt färre från mindre privligerade familjer. Hennes anekdotiska belägg är förvisso tragiskt, men hur relevant är det?

En sak skall man ha klart för sig: den största kostnaden för att studera, i Sverige såväl som i USA är alternativkostnaden dvs kostnaden av att icke-arbeta. Ett litet exempel. Det är inte orimligt att anta att varje normal svensk som vill arbeta heltid kan skaffa sig en årslön på 200 000 kr brutto genom att ta ett McJob. Om man nu som undertecknaden väljer att studera hela 6 år på universitet innebär det en kostnad på 1.2 miljoner för studierna! Och då har vi alltså inte räknat med de lån som tas via CSN för att finansiera uppehållet.

Om vi jämför Sverige med USA som har rejäla terminsavgifter finns det några saker som vi skall betänka. Amerikanska studenter kan förvisso ha mera skulder när de tar sin examen eftersom de behövt låna till båda avgifter och uppehälle. Men de låga skatterna gör att de kan kompensera det hela under sin livstid. De låga skatterna på små inkomster (tack vare det briljanta EITC systemet) gör det även lättare att få in pengar medan man studera.

I Sverige däremot har vi mycket högre marginalskatter, vilket gör det svårare att kompensera arbetsuppehållet. Det är med andra oklart ifall högre studier är ekonomiskt vettiga även om variationerna givetvis är enorma mellan filosofiläraren och affärsjuristen.

För vi skall komma ihåg att högre utbildning är en investering i humankapital, en högst personlig angelägenhet.  Visserligen är det bra för samhället med tillräckligt många med god utbildning (positiva externa effekter för att vara exakt) men det är inget självändamål. Det är dessutom oklart om vi verkligen har någon brist på akademiker idag. Att det utbildads för många akademiker som sedan inte får jobb med det de har utbildat sig till är en enorm kostnad, dels för skattebetalarna men också för den enskilde individen.

Universiteten har förstås incitamenten att sätta sin avgift såpass låg att studiebegåvade från mindre bemedlade hem har möjlighet, te.x. har Harvard sänkt sina avgifter för personer med fattiga föräldrar.  Och det gjorde dem utan att någon politruk beodrat dem!

De svenska universiteten, med få föreläsningstimmar (i alla fall i samhällsvetenskapliga ämnen) och många studenter som bara vill undvika arbetslöshet, skulle må bra av terminsavgifter. Det skulle dels göra att de som verkligen inte ville studera inte gjorde det, samt öka incitamenterna för studenterna att studera då de tydligare såg att det var en investering.

För flera orginella tanker på högre utbildning rekommenderas vår rapport “ befria den högre utbildningen

Uppdatering: Lunds universitet har utsetts till Sveriges bästa av tidningen fokus, därför ändrades bildtexten