Inför marknadshyror!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Debatten rasar i spåren av att regeringens bostadspolitiske utredare Michaël Koch nyligen presenterade resultatet av sin utredning på DN Debatt. Koch vill låta utbud och efterfrågan spela roll för hyressättningen och avskaffa de kommunala bostadsföretagens styrande roll för övriga fastighetsägares hyror. Emellertid vill han behålla ett tak för hur snabbt hyrorna får öka, och låta hyror avtalade mellan en hyresgästorganisation och en fastighetsägare överta den normerande rollen för andra hyror.

Kochs system är bättre än dagens. Ändå lider det av en viktig svaghet: det skapar en simulerad marknad, snarare än en riktig. Vad vi ser är ett förslag till omreglering, inte avreglering. Marknadshyrorna är ännu långt borta.

Därför är utredningen inte tillräckligt radikal. Endast riktiga marknadshyror kan betvinga de långa köerna och den stora svarta hyresmarknaden. Fri prissättning är det enda som kan göra slut på bostadsbristen. Så länge regeringen inte inser det får ungdomar, studenter och andra som inte kunnat etablera sig på bostadsmarknaden betala regleringens pris.

Ulrik Franke
Förbundsordförande, Fria Moderata Studentförbundet