Tomteland

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Den jultomte som i juletider mest är en hednisk rest i ett sekulariserat samhälle utgör under årets övriga 51 veckor även själva sinnebilden för hur samhällsekonomin är uppbyggd. Tomtens julklappsutdelning sker enligt ett tvåstegsförfarande. Först må

ste individen ifråga komma upp över ett viss tröskelvärde, exempelvis genom att vara en lydig samhällsmedborgare som uppskattar den rödgröna, (alternativt blårödgröna) gröten. Därefter sker utdelning i enlighet med vad medborgaren önskar och begär, i analogi med hur utfodringen av örnungar sker. Utdelning sker däremot inte, som annars näringslivets belöningssystem fungerar, utefter prestation. Distribution efter lobbyism, således. Den manna som i gamla testamentet faller från skyn vid blott ett endaste tillfälle – och detta under starka divina påtryckningar – tas för given flera tusen år senare, i detta post-kristna kulturlandskap.

Till roliga julklappar och manna-åberopanden från året som gått hör på senare tid Vårdförbundets krav på ett system som inte låter medlemmarnas personliga misstag leda till negativa konsekvenser; Lars Ohly önskar 6 timmars arbetsdag och 200 000 nya jobb inom offentlig sektor. Men även direkt paradoxala önskedrömmar som exempelvis socialdemokraternas partiprogram och riktlinjeförklaring skaldar om: “där alla kan styra sina liv
och sin vardag och i jämlik och solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar som gagnar det
gemensamma bästa”
. Och alla som har glömt hur galna miljöpartister de facto är kan ta del av deras önskelista som bland annat innehåller mobilfria zoner med hänsyn till alla el-allergiker, eller att kärnkraften skall avvecklas till förmån för alternativa (enligt deras egen utsago ännu ej realistiska) energimedel. Däremellan lär inte bara idédebatten gå på tomgång. Och tillsammans har den rödgröna mischmaschen önskat diverse ofinansierade satsningar och budgetdisciplin på en gång. Vill man så går det.

Julen är icke desto mindre en strålande fantastisk högtid. Vi konservativa kan sitta och njuta av familjesamvaro i överflöd och vi lika liberala kan gotta oss åt julhandelns förmåga att låta utbud möta efterfrågan på ett sällsynt ohämmat sätt. Vi bör bara hålla i åminnelse att de gåvor vi mottager har bekostats av någon. Såväl i juletider som under årets övriga dagar är det de hårt arbetande anonyma vardagshjältarna som går till jobbet och skapar de rikedomar som tomten och politiker sedan tar cred för vid distributionen. Stort tack för året som gått alla landets arbetare och kapitalister. Hemläxa för de uppblåsta parasiterna.

plasmodium1 rodgrona

zp8497586rq