Irans sak är vår

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Det råder liberala, demokratiska vindar i Iran där oppositionen nu gått i öppen polemik med det sittande styret. Det iranska folket håller nu på att störta den teokratiska diktatur som bland annat arresterar kvinnor för att de inte bär rätt klädsel och avrättar flest minderåriga i världen.

Denna utveckling förtjänar vårt stöd. Somliga svenska medborgare har redan gått i bräschen genom att exempelvis upplåta sina IP-adresser till iranska demokratiförkämpar, ett utmärkt exempel på att teknikutveckling försvårar för diktaturer.

Nu återstår för Sverige och EU att officiellt ta ställning för demokratin i Iran och understödja oppositionen. Med tanke på den massiva kritik som USA har fått utstå sedan invasionen av Irak bör västvärldens utrikesdepartement och regeringschefer, som menar sig tro mer på pennans makt än på svärdets, nu ta tillfället i akt och på diplomatisk och politisk väg värna de iranska frihetsströmningarna.

Petrus Boström
förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet

Publicerad i bland annat Norra Västerbotten, Kristianstadbladet, Folket, Skaraborgs Allehanda och Enköpings Posten.