Jordbruksregleringarna stinker

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

I Dagens Industri kunde man den 31 juli 2010 läsa:

“Sverige och EU tar nu ett gemensamt krafttag mot vitlökssmugglingen över norska gränsen. De höga tullarna har gjort vitlökssmugglingen till en lukrativ affär. Lastbilen med 22 pallar som tullen stoppade i juni ser ut att vara vara toppen på ett isberg […] Norge har blivit det som i narkotikasammanhang kallas ett transitland, men för vitlökssmuggling.”

Artikeln har sin bakgrund i att en man (som nu har dömts till 4 månaders fängelse) försökte köra in i Sverige med 28 ton vitlök, utan att betala den halva miljon i avgifter och tull som krävs.

Vitlöken kommer från Kina. EU har satt en införselskvot om 33.700 ton för att hindra “billig import”, då EU har ett så kallat “ingångsprissystem” när frukt och grönsaker förs in i EU.

Vitlöksbröd. Dyrare tack vare EU.

En svensk byråkrat, Kristina Mattsson (enhetschef för handel och marknad på Jordbruksverket) säger till DI att: ”Det ska motverka handel med lågprisländer. Köper man billigt får man betala en straffavgift.” […]”Tilläggstullarna tas inte ut eftersom ingen är så dum att de köper billigt. I slutänden blir det ju mycket dyrare. Systemet slår till och är förebyggande”.

Ja. Systemet slår till. Och det är ett sjukt system, som hindrar fattiga människor i tredje världen att exportera till oss i EU, för att EU vill skydda sina egna vitlöksbönder. Just vitlök är bara ett exempel – det grundläggande problemet med dessa jordbruksstöd, kvoter, tullar, subventioner, stöd, garanterade priser och regleringar är att några relativt få aktörer (en del bönder) tjänar stort på sin skyddade position, medan 500 miljoner européer förlorar några ören eller kronor varje gång de köper frukt och grönt. Det gör att de få aktörer, som har mycket att förlora, lobbar hårt för att bevara status quo, medan de hundratals miljoner människor som förlorar pyttelite var inte har något incitament att förändra situationen.

Och därför har vi en situation där frihandelsunionen EU med regleringar vill “motverka handel med lågprisländer” [läs: fattiga länder] vilket omöjliggör för fattiga länder att exportera och lyfta sig ur fattigdom. Detta gäller inte bara frukt och grönt utan även varor som kläder och skor.

Så minns dessa byråkratens ord: “Ingen är så dum att de köper billigt. I slutänden blir det ju mycket dyrare. Systemet slår till och är förebyggande”.