Konsumentupplysning utan Leijonborg

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg besökte nyligen Japan för att diskutera kvaliteten i högre utbildning med sina OECD-kolleger. På agendan stod ett rankingsystem där olika universitetsutbildningar placeras efter hur studenterna presterar i särskilda prov efter examen. Leijonborg vill uppdra åt Högskoleverket att konstruera ett rankingsystem för svenska lärosäten.

Tanken är god. Svenskt utbildningsväsende har länge lidit av bristen på kvalitetstänkande. Utbildning ses som en rättighet snarare än en investering, och alltför få studenter tar kvalitetsfrågorna på allvar. Högskoleministern har rätt när han beskriver rankingsystem som en service till de studenter som ska investera tid och pengar i sin utbildning. Men varför ska staten stå för den servicen?

Bra konsumentupplysning skapas sällan av statliga myndigheter. Däremot riskerar en officiellt sanktionerad Leijonborg-ranking att slå undan benen för oberoende rankingar och därmed minska informationsutbudet. Ett bättre sätt att låta studenterna göra upplysta utbildningsval vore att lägga ner CSN och låta bankerna ta över studielånen. Det skulle tydliggöra investeringskaraktären hos högre utbildning och göra det mer lönsamt att erbjuda marknadsmässig konsumentupplysning. Med en fungerande kreditmarknad behövs ingen statlig kvalitetsranking.

Ulrik Franke
Förbundsordförande, Fria Moderata Studentförbundet

Publicerad i bland annat Expressen, Sydsvenskan och UNT