Margaret Thatcher: “Vi var bättre på att kämpa mot tyranniet.”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Margaret Thatcher är en person som många har åsikter om, ofta negativa. I Fria Moderata Studentförbundet har hon emellertid förärats en plats i Förbundets “Guruhandbok“. Guruhandboken har för avsikt att “utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna, de som kunnat formulera frihetens idéer på allra bästa sätt och med störst framgång lyckats hålla kollektivismen stången.”

I avsnittet om Thatcher, som för övrigt också kan läsas på Förbundets hemsida, står bland annat:

“Endast 18 månader efter att Thatcher blivit vald till premiärminister blev Ronald Reagan president i Amerika. De två kom att bli mycket goda vänner då de var inne på samma politiska idéer. Thatcher hade sin ekonomiska politik tidigt klart för sig och väntade bara in när tiden var mogen att genomföra den. Hon förespråkade laissez-faire. Inflationsbekämpningen var ett av de främsta målen. Andra mål var minskad statsinterventionism, reducerade offentliga utgifter, sänkta skatter, kraftigt begränsa fackföreningarnas inflytande och privatisering av statliga företag. British Airways var ett av de statliga företagen som sällan visade vinst och var pinsamt dåligt skött. Efter att det blev privatiserat förvandlades det till ett av världens bästa och mest vinstgivande flygbolag. Hennes ekonomiska program blev så framgångsrikt att det fick namnet Thatcherism. Mer än 50 länder följde utvecklingen och införde liknande politik i respektive länder. “

Utöver den ekonomiska politiken, stod Thatcher nära Reagan i kampen mot kommunismen och dess diktaturer. Följande klipp, där Stina Dabrowski på svengelska intervjuar Thatcher, är ett gott exempel på Thatchers klarspråk när det gällde kampen mot just tyranniet:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cMJf-EoRc1g&fs=1&hl=sv_SE]

I Sverige är Per Ahlmark en av få som under decennier systematiskt opinionsbildat mot socialistiska diktaturer. Även om Per Ahlmark kan man läsa i Förbundets “Guruhandbok“.