You are currently viewing Platsrapport: EDS Summer University Berlin 2013

Platsrapport: EDS Summer University Berlin 2013

“German computers have no ctrl-buttons, because Germans are always in control”

Eds delegates - photo owned by EDS

Den 28 juli anlände Jacob Dexe och Karl von Baumgarten till hotell Berlin Berlin i Berlin. Den överdrivet varma dagen inleddes med ett möte med NKSU på Konrad Adenauer Stiftung där samtliga aktiviteter under veckan hölls. Under mötet med NKSU berättade medlemmarna vilka av dem som skulle kandidera för poster inom EDS. Valet av ordförande och ledning för EDS skulle äga rum onsdag den 31/7 men det var mycket klart att många redan bestämt sig för vilken av kandidaterna som skulle få deras röster. Middag skedde på Hofbrau Biergarten nära Alexanderplatz där nya spännande bekantskaper stiftades, öl hävdes och svetten flödade.

Nksu_edssu

NKSU-delegaterna samlade, från vänster: Stephen Ø Johnsen, Viivika Melts, Viktor Wollstad, Gintarė Narkevičiūtė, Adomas Bužinskas, Heidi Fuglesang, Ingrid Caroline Hopp, Jacob Dexe, Xandra Hjort, Annemette Simone Møller, Sofi Weckman, Mikkel Wrang, Veera Ylimaunu och Karl Von Baumgarten.

Karl in the rain2

Under andra dagen medverkade deltagarna i Working Groups i vilka motionerna förbereds för att röstas om på onsdagen. Jacob Dexe deltog i Policies for Europe och behandlade motioner om cybersäkerhet med gott resultat och assistans från norska Høyres Stephen Ø Johnsen, vidare pratade man om Hezbollah, bidrag till humanitära NGOs med mera. Karl von Baumgarten deltog i Human rights och behandlade bland annat en motion skriven av FMSF och Høyre. Våra motioner gick enkelt vidare för omröstning i det stora mötet. Dagen avslutades med en grillfest där delegaterna trotsade regnet och dansade till sent in på kvällen.

Dagen därpå hölls ett föredrag om MOOC-kurser till många av delegaternas förskräckelse, och vissas fascination, då dessa höll sina högre lärosäten i hög andakt. Dagen fortsatte med workshops där Jacob deltog i “The Future Universities” ledd av Marcus Riecke från Iversity och Dr. Max Senges från Google Policy i Tyskland, en Q&A om framtidens campus, examinationsdatabanker, behovet av decentralisering av utbildning samt dess finansiering. Karl deltog i “What unites the Europeans from the outside” i vilken en av Jan Techau från Carnegie Europe ledd diskussion om de externa faktorer som enade EU ägde rum. De mest förekommande faktorerna var Ryssland, Kina och USA. Framåt kvällen bordar samtliga mötesdeltagare en båt som tar dem på en tre timmar lång resa på Spree genom Berlin, inbjuden talare var Günther Oettinger, EU-kommissionär för energifrågor, denne bjöd varken på överraskningar, kontroverser, eller några egentliga åsikter.

Tredje dagen och det stora valet nalkas, en ordförande och åtta viceordförande skulle av delagaterna väljas. Första stora punkten var dock att rösta om Kosovos inträde i EDS. Franska UNI-MET krävde en hemlig omröstning men sköt sig i foten då resultatet snabbt avslöjade att de tillsammans med en mindre organisation var de enda som motsatt sig Kosovos inträde i EDS.

Photo owned by EDS

Redan innan ordförandevalet hade två faktioner bildats, en för att stödja Gintarė Narkevičiūtė och dennes föreslagna Secretary General Bart Sips, den andra för att stödja Eva Majewski och dennes kandidat Ingrid Hopp. Redan innan valet hade åtskilliga försök gjorts att förespråka de olika kandidaterna och en stor anstängning gjorts inom den negativa marknadsföringen av motkandidaten. Varken Jacob eller Karl uttalde stöd för någon av kandidaterna utan ville vänta till det sista anförandet och frågestunden innan de tog ställning , detta retade uppenbarligen upp visa individer som hotade att dra in sitt stöd till Jacobs kandidatur som en av åtta viceordförande.

Jacob hade redan innan bestämt sig för att dra tillbaka sin kandidatur, och för att markera mot den odemokratiska och smutsiga kampanj som valet visade sig vara så valde Karl att blankrösta i protest å FMSFs vägnar. Resultatet blev 113-68 i Eva Majewskis fördel som accepterade sitt uppdrag och nominerade Ingrid Hopp som sin Gen. Sec. Sedan skulle viceordförande väljas och samtliga kandidater FMSF röstade på blev invalda. Resultatet blev en administration där fyra av tio var kvinnor och de två som inte valdes hade stöttat den kandidat som inte vann.

Eds Bureau 2013-14, photo owned by EDS

Den nya EDS-ledningen, från vänster:  Ingrid Caroline Hopp (Sec. Gen), Andrey Novakov, Giorgos Hadjigeorgiou, Eva Majewski (Chairman), Florian Weinberger, Vít Voseček, Anna Masna, Ivan Burazin, Viktor Wollstad och Teele Holmberg.

Mötet fortsatte med att rösta om de motioner som working groups tagit fram. Vid detta lag var delegaterna så trötta att de inte bjöd på motstånd utan köpte de flesta argumenten Jacob och Karl lade fram för motionerna de önskade få igenom efter mindre debatter med YCEGs Bernard Geerlings för sakens skull. Både motionen om politiska sanktioner mot Turkiet och motionen om cybersäkerhet med tillhörande konvention om cyberkrigsföring (samt en att-sats om att dra tillbaka Datalagringsdirektivet) röstades igenom att skickas till EPP och Europaparlamentet. Resans slut var en avskedsmiddag på torsdagen då avgående ordförande Juraj Antal tackades av med ett glas vodka från FMSF och tillträdande ordförande Eva Majewski välkomnades med ett glas vodka från FMSF. Trots missnöjet över ordförandevalet var resan en framgång i det att Kosovo antagits som medlem och de motioner Jacob och Karl jobbat med antogs och vi ser fram emot nästa resa som bär av till Ghent, Belgien.

Karl von Baumgarten, Internationell sekreterare

Jacob Dexe, Vice ordförande emeritus

Är du intresserad av att engagera dig i FMSF:s internationella verksamhet? Kontakta Karl på [email protected]!

Photos: All photos are the property of EDS, www.edsnet.org