Övergående transitproblematik

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Vellinge kommuns Lars-Ingvar Ljungman (M) har tydligen skapat stor oreda då han motsatte sig att Malmö kommun fixade ett transitboende åt asylsökande i ett vandrarhem som är beläget i Vellinge. Meningarna om vad det kommunala självstyret verkligen innebär tycks skilja sig åt, men nog tar DN i så det brakar och brister när de ur historien anser sig klart slå fast att Ljungman är främlingsfientlig. Även om partisekreterare Schlingmann har haft ett samtal med Ljungman är det uppenbart att det är högre i tak inom det moderata samlingspartiet än på DN:s ledarredaktion.

Det är dock en intressant idé att en kommun kan ta på sig åtagande som de sedan lägger ut på entreprenad i en annan kommun. Snarare än att beklaga detta och hävda att det bryter mot det kommunala självstyret bör sådana lösningar uppmuntras. Anledningen är att betalningsviljan troligen skulle öka oavsett vilken politisk majoritet som finns i kommunen om de kan välja att betala för transitboende och andra boendeformer inom migrationsområdet men inte nödvändigtvis har plats inom den egna kommunen. Det finns nämligen en blocköverskridande kommunal uppfattning som förtäljer att invandring är ett problem, och det är svårt att inte hålla med. Invandring är ett problem – i Sverige. I länder med en mer dynamisk arbetsmarknad med mindre in- och utlåsningseffekter, däribland främst Canada och USA är immigration välståndsbringande. I det gamla Europa, med sitt fokus på trygghet för de infödda och inlindade, väntar endast utanförskap för invandrare.

Ljungmans handlande kan på så vis bara förstås i ljuset av den socialdemokratiska politik som lett till skyhög arbetslöshet och ständigt utanförskap för unga och invandrare. Den enda trygghet som finns när det gäller arbetsmarknaden och migrationsfrågan är insikten att liberalismen på sikt kommer att riva de murar som socialdemokraterna i Sverige har byggt runt sin egna väljare. Globaliseringen är här för att stanna. En dag kommer den fria invandringen också att vara det.