Populismens tragik

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Gällande politiseringen av AP-fonderna hävdade sig idag Stockholms handelskammare gentemot minister Odell på ett sätt som i stor utsträckning påminner om när <a hr

ef=”http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2674029.svd” target=”_blank”>Svenskt Näringsliv röt till om Schlingmans svartmålninge av landets företagare. Polarisering således mellan en borgerlig regering och företrädare för landets företagsliv. Samtidigt lanserar Johnny Munkhammar som framtida riksdagskandidatur där han fokuserarar på frihet och företagsamhet. Påpassligt. Behovet är uppenbarligen stort.

Även om den svenska regeringen inte gjort sig känd som ultraliberalernas näste, utöver de ljuva få dagar i mandatperiodens inledning då kvinnliga nyliberaler från FMSF fick vänsterjournalisterna att gå i taket. Icke desto mindre är regeringen egentligen positivt inställd till marknadsekonomi. Just därför är dessa populistiska uttryck från regeringen desto mer beklagliga. Och tragiken är dubbel. Dels är det patetiskt att en borgerlig regering i så liten utsträckning tror på sin egen politik att den överger marknadsekonomiska principer och föreslår att näringslivet ska styras och häcklas av den politiska eliten. Samtidigt är all populism beklaglig till sin natur. Den fungerar bara för att väljare är precis så intellektuellt efterblivna som pop-politikerna tycks tro. Och i detta fall ligger tragiken i att Sverige fortfarande är precis lika indoktrinerat socialistiskt som vore 68-vågen inte över.

Fria Moderata Studentförbundet ser som sin uppgift att peka på missförhållanden, ifrågasätta auktoriteter, kritisera idiotier och utbilda våra medlemmar och landets medborgare så att de bättre värjer sig mot politikernas egocentrerade utopier, fördummande propaganda och förenklande pseudologik. Vare sig det gäller miljöpartiets beräkning av friårets välfärdstillskott eller moderaternas jakt på det progressiva näringslivet. I politikernas värld där väljartapp är värre än att förlora sig själv blir populismen logisk. Det som utmärker den goda demokratin är däremot de civila krafter som balanserar den offentliga maktens dumheter. Den som vill veta vad som händer med ett land där populistiska men i grunden marknadsvänliga politiker inte möts av starka civila institutioner kan ta en snabb titt på den ökända rövarkapitalismen i Ryssland. Stockholms handelskammare, Svenskt Näringsliv och Fria Moderata Studentförbundet är ungefär det som för tillfället skiljer Sverige från att möta samma politiska öde som grannen i öst.

Björnen fiskar

zp8497586rq