You are currently viewing S är inget parti för unga

S är inget parti för unga

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen / Press

Idag skriver förbundsordförande Victoria Nilsson tillsammans med vice ordförande Alexandra Ivanov i bl.a. Enköpings-Posten om Socialdemokraternas skuggbudget och vad den skulle innebära för unga på väg ut i arbetslivet. 

S-Polit

Socialdemokraternas skuggbudget innebär dåliga nyheter för den som är ung och på väg ut i arbetslivet. Deras grundläggande förslag om yrkesintroduktionsjobb, att med statligt bidrag till kommuner och landsting skapa 10 000 jobb, är ingenting som långsiktigt löser ungas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Att i samma veva ta bort den halverade arbetsgivaravgiften visar tydligt på Socialdemokraternas ambition: att fortsatt stärka det offentligas makt på bekostnad av jobbskapande företag och unga arbetssökande.

Socialdemokraterna säger att man vill finansiera 75 procent av lönen för den kommun eller det landsting som anställer en ung person. Har man varit arbetslös i över sex månader betalas hela lönen av staten. I skuggbudgeten kallas det för en kortsiktig lösning, vilket stämmer. Att med bidrag mota in unga i påhittade jobb i offentlig sektor kommer inte att lösa upp de knutar som skapat ungdomsarbetslösheten från början.

Vi får inte glömma att Socialdemokraterna har starka särintressen att förhålla sig till. Partiet måste ha en potentiell regeringsbildning med Vänsterpartiet i åtanke. Ett parti som vill införa förmögenhetsskatt, en ny skatt på finansiella transaktioner och kvotera föräldraförsäkringen.  De måste också agera i enighet med de krav de har från LO, vilket innebär att de inte har möjlighet att se över de mest grundläggande problemen för unga på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna kan inte ställa sig bakom en ändring av turordningsreglerna i LAS, som slår hårt mot unga i bistra ekonomiska tider. De kan heller inte tala om det största problemet på den svenska arbetsmarknaden; sammanpressade lönestrukturer med ständigt höjda ingångslöner, som stänger ute både unga och invandrare.

Socialdemokraterna menar vidare att den halverade arbetsgivaravgiften för unga inte spelar någon roll för hur företagen anställer. I samma andetag föreslås ett stöd om 10 000 kronor i månaden till de företag som anställer en ung person som varit arbetslös en längre tid. Man påstår alltså att den halverade arbetsgivaravgiften är värdelös för företagen, men samtidigt att en extra inkomst på 10 000 kronor inte är det.

Sammantaget vill Socialdemokratin använda en betydande del av budgeten för att tvinga in unga i dyra och tillfälliga jobb i offentlig sektor. De sänkta arbetsgivaravgifterna ska bort för att de anses obetydliga, och ungdomsarbetslösheten ska lösas genom kosmetiska och kortsiktiga förändringar. 10 000-tals skattekronor ska gå till det företag som anställer en ung som länge stått utanför. Men vad händer när bidraget tar slut?

Socialdemokratin är villig att till hundra procent subventionera jobb inom kommun och landsting. Samtidigt gör man allt för att slå undan benen på företag som anställer unga. Vad man glömt är att dessa företag är Sveriges framtid och motor. Riktiga företag och riktiga jobb skapar tillväxt, innovation och välstånd. Vad socialdemokraterna än säger finansieras staten av marknaden, inte tvärtom.

 

Victoria Nilsson

Förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet

Alexandra Ivanov

Vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet