Sänkt skatt är alltid bra, men…

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Det finns givetvis inget negativt att säga om att statsminister Reinfeldt lovar sänkt skatt för olika grupper när/om de vinner valet.  Sänkt skatt ger mera makt åt medborgarna och det är förstås alltid bra. Men samtidigt är det inte frågan om detta verkligen är rätta prioriteringar. Givet att alliansen inte går till val på några massiva skattesänkningar bör de rimligen sänka de skatter som förbättrar ekonomin på allra bästa sätt. Då är knappast pensionärer som inte kommer att arbeta såvidare värst mera inte direkt prioriterade. Mera rimligt är att ge sig på de höga bolags-, kapital- och marginalskatterna.

Vad många glömmer bort är att dagens pensionärer primärt försörjs genom att de som idag arbetar betalar in stora summor. De så kallade arbetsgivaravgifterna (som ju egentligen är en ren löneskatt). I dagens system betalar alla arbetande 18.5 % av sin lön till systemet och bara 2.5 % går till ens fonder (PPM-systemet). De övriga 16 % är alltså direkta bidrag till dagens pensionärer. Flera i arbete och flera som arbetar mera leder alltså direkt till högre pensioner för dagens pensionärer, vilket jag skrivit om tidigare.

Att ge mera pengar till pensionärer är kanske något som är lämpligt om man vill vinna valet, men vi får hoppas att Borg och Reinfeldt sparar de stora skattesänkningarna till de områden där de får mest ut av det hela.