Strålsäkerhetsmyndigheten gör bort sig

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

I dagens SvD kan vi läsa om en studie från Schweiz som pekar på risker med strålning från lågenergilampor. Artikeln är intressant ur ett par olika perspektiv, men kanske inte riktigt de som författaren tänkt sig.

Först kan konstateras att Strålskyddsmyndigheten gör bort sig rejält när man talar om att studien studerar två typer av strålning; ultraviolett och elektromagnetisk strålning. Det borde inte vara alltför mycket begärt att myndighetens anställda ska ha gått en grundläggande kurs i fysik och således känner till att ultraviolett strålning är just en typ av elektromagnetisk strålning inom vissa våglängder. Tyvärr är det ju du, jag och alla andra skattebetalare som behöver pynta för lönen som skojarna uppbär. Folkhälsoinstitutet och andra statliga skojarmyndigheter får nu sällskap av ännu än, uppenbarligen.

En andra reflektion man kan göra kring artikeln är det faktum att politiska förbud och regleringar än en gång visar sig vara förhastade, för att inte säga korkade. EU förbjöd som bekant den så välbekanta och trevliga glödlampan till förmån för halogen och just energisparlampor.

På klimataltaret offrades miljön i form av det kvicksilver vi nu ser spridas i än större omfattning på våra arbetsplatser och i våra hem. Man har uppenbarligen inte heller väntat länge nog med att undersöka de eventuella hälsorisker som kan finnas som studien pekar på. Även om dessa antagligen är kraftigt överdrivna så är det ännu ett skäl till att politiker borde passa sig för ryckningar i reglerar-fingrarna än mer.

Till sist kan kan konstateras att SvD väljer att ge pseudovetenskapliga krafter på Elöverkänsligas riksförbund utrymme att vädra sina åsikter. Dessutom under hitte-på-titeln vetenskaplig rådgivare. Komiskt är bara förnamnet.