Verklighetens politik efterlyses

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Den kristdemokratiske partiordföranden Göran Hägglund har ännu en gång dragit en lans för “verklighetens folk”, denna gång på DN Debatt. Själva artikeln innehåller egentligen inget nytt, men visar att det kristdemokratiska förnyelseprojekt som beskrevs i förra veckans utgåva av Svensk Tidskrift fortfarande är aktuellt.Ni behöver ingen förmyndare!

Som Dick Erixon har påpekat brister emellertid Hägglunds trovärdighet när han å ena sidan angriper förmynderi och klåfingrighet men å andra sidan fortsätter att tala sig varm för en restriktiv alkoholpolitik.

Johan Wennström kommenterar i dag Hägglunds artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Wennström menar att det inte är tillräckligt att positionera sig retoriskt som ett parti för verklighetens folk, utan att kristdemokraterna också måste lansera en verklighetens politik. Det duger inte att tala om frihet, men fortsätta att vara ett förbudsparti.

Om den kristdemokratiska förnyelsen, och andra frågor om ideologi och pragmatism inför nästa års val, kommer vi att prata vid FMSF:s och Föreningen Heimdals gemensamma seminarium i Uppsala den 26 september.