Vi tar fajten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Folkhälsoinstitutets nya generaldirektör Sarah Wamala har redan förtjänstfullt sågats jämnsmed fotknölarna av bloggarna Ingerö och Svensson. En kommunist har bytts ut mot en teknokrat helt enkelt, utan att någon ny respekt för människors val tillkommit.

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) är en motsägelse. Det finns inget sådant som folkhälsa, endast individer har hälsa. Problemen med t.ex. extremt smittsamma sjukdomar finns det redan smittskyddsinstitutet som hanterar. Dessutom är de livstilssjukdomar som FHI hanterar inte smittsamma, du blir inte större om du befinner dig nära ens den mest korpulente person, och kan därmed inte sägas ha några public-good egenskaper som motiverar statlig intervension.

Vän av ordning kanske undrar om Fria Moderata Studentförbundets fanatiska motstånd beror på att vi alla är drabbade av deras hetsjakt? Ingarlunda är det så! FMFS:s presidie är en mycket hälsosam skara som utövar diverse sporter och inte skulle beröras av BMI-skatt. Undertecknande brukar vare sig nikotin eller kokain, men har en viss förtjusning i småkakor, vilket trots ett stort utövande av kampsporten Kung Fu resulterat i vissa s.k. kärlekshandtag.

Nej, vårt motstånd mot FHI är inte intresset som talar. Det handlar snarare om en enorm respekt för människors egna val och en avsky mot all form av paternalism. Man kan också fundera lite på vad en myndighet som FHI får för effekt på samhället. Deras metod är att ständigt sätta olika grupper mot varrandra och skapa osämja. Varför skall joggarna vara med och betala tjockisarna bypass operation? Varför skall IOGT:aren behöva besväras av alla fall av skurmplever? Denna diskusstion uppkommer trots att försvararna av allmän sjukvård menar att det är solidariskt.

Statsvetaren Bo Rothstein har i sin eminenta bok Sociala fällor och tillitens problem visat på hur tilliten mellan olika grupper är viktigt för ett samhälles politiska och ekonomiska stabilitet. Hur kan vi då tillåta att en statlig myndighet gör sitt bästa för att underminiera den genom att vända olika grupper mot varandra?

Så länge FHI existerar kommer FMSF att bekämpa den. För att parafresera Churchill:

Vi skall slåss på ledarsidorna och på kulturen

Vi skall slåss med SPSS och med STATA

Vi skall bevara våra friheter oavsett vad

Vi skall aldrig ge upp

Bring it on!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=elaHaLl8T1k]