Oswaldo Payás död, Kuba och svenskt engagemang

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Huruvida det var en olycka eller inte som dödade den kubanske regimkritikern Oswaldo Payá och skadade KDUs ordförande Aron Modig samt en spansk medpassagerare vet vi ännu inte. Payás dotter hävdar att bilen man färdades i blev prejad av vägbanan, medan myndigheterna hävdar att föraren tappade kontrollen över fordonet. Hur trovärdiga de kubanska myndigheterna är när en av landet främsta regimkritiker dör i en bilolycka är väl upp till var och en.

Inte mycket har sagts om fallet sedan i söndags, men det ger oss en påminnelse, oavsett vad som skett, att den kubanska demokratikampen måste stödjas. Sedan Raul Castro tagit över efter sin sjuke bror (att han fortfarande lever kanske är ett tecken på att Kuba faktiskt HAR världens bästa sjukvård, vem vet…) och skapat en liten karibisk kommunistmonarki var många hoppfulla på politisk förändring och öppning. Ytterst lite har hittills skett, bortsett från vissa lättnader för att köpa till exempel datorer.

Kristdemokraterna har länge engagerats sig i de kristdemokratiska rörelserna på Kuba som Oswaldo Payá var den främste företrädaren för, medan man från svenskt liberalt håll kan vända sig till SILC och se deras stöd för den liberala oppositionen på ön. De båda organisationerna samarbetar också med varandra, vilket bådar gott för en pluralistisk opposition på Kuba, som lär gagna dem när diktaturen förr eller senare faller, som alla diktaturer. Är man intresserad av att stödja deras arbete kan man läsa mer här.

I fall det är den kubanska regimen som ligger bakom söndagens olycka, har man troligen begått ett ödesdigert misstag. Människor som dör som ett direkt resultat av sin politiska kamp ger dem martyrstatus och gör ofta att en större rörelse kan sluta upp bakom dem. För ett och ett halvt år sedan ungefär begick tunisiern Mohammed Bouazizi självmord genom att tända eld på sig själv, vilket startade en revolutionsrörelse vass kraft fortfarande brinner starkt i arabvärlden och som förhoppningsvis snart även fäller Bashar al-Assad i Syrien. På samma sätt kan Oswaldo Payás död ge det kubanska folket motivation och bränsle nog att störta sin egen regim. Vi kan bara hoppas.