Ordförande 2023/2024:
Rufus Rydh

E-post: [email protected]
Facebooksida: Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg
Facebookgrupp: FMS Göteborg
Medlemskap:
 Kostnadsfritt

Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg är en borgerlig studentförening med säte i Göteborg. Här är argumenten viktigare än åsikterna. Vi är partipolitiskt fristående, men präglas av en tydlig borgerlig värdegrund, där både liberalism och konservatism genomsyrar föreningen och begreppet individ lägger grunden för verksamheten.

Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg är en av de borgerliga studentföreningar som 1942 var med och grundade Fria Moderata Studentförbundet. Vi arbetar varje dag för att stärka den borgerliga rörelsen, verka för frihet och oberoende. För att göra detta skriver vi artiklar, sprider våra budskap genom kampanj och träffas för att diskutera allt ifrån aktuella samhällshändelser, politik, historia eller något annat ämne vi finner intressant. Vi håller även olika typer av event, så som talarkvällar och temamingel.

Lämna ett svar