StyrelseFMSUmeå
Ordförande: Max Carlsson
Vice ordförande: Oskar Friström 
Ledamöter:

Emil Marklund
Carl Larsson

E-post: [email protected]
Facebook: FMS Umeå
Medlemskap: kostnadsfritt

Föreningen är partipolitiskt obunden men är medlem i Fria Moderata Studentförbundet. FMS Umeå bedriver inte politik i ordets vanliga mening utan är ett forum för debatt och utbyte av tankar. Hos oss är det högt i tak och vi håller argumentet högre än åsikten.

Lämna ett svar